IMPEL Logo

Om IMPEL

Hvem kan blive medlem?

Medlemskab af IMPEL er åbent for offentlige myndigheder, der gennemfører og håndhæver miljølovgivningen. Det er ikke åbent for enkeltpersoner. Typisk optages medlemskab af IMPEL af Miljøstyrelser, inspektorater, tilladelsesmyndigheder og ministerier. Sammenslutninger af organisationer og myndigheder, der arbejder med gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivningen, kan også blive medlem af IMPEL.

Fordele ved at være med

Netværk

Din organisation vil indgå i et netværk af mere end 50 miljømyndigheder med mulighed for at arbejde sammen om praktiske gennemførelsesproblemer gennem projekter og aktiviteter. Dette vil give din organisation omfattende netværksmuligheder med andre implementerings- og håndhævelsesspecialister fra IMPEL-medlemslande.

Fælles læring

IMPEL-projekter og -aktiviteter giver din organisation mulighed for at arbejde med miljømyndighedernes fælles udfordringer og frembringe nye idéer og viden. IMPEL giver medlemmerne en platform for at dele idéer og erfaringer og lære af hinanden.

Deling af bedste praksis

Et af IMPEL's hovedformål er at dele og udvikle vejledningsdokumenter om bedste praksis. Dette gør det muligt at lære af erfaringer fra eksperter i andre miljømyndigheder.

Access to Basecamp

Basecamp er en webbaseret projektstyrings- og kommunikationsplatform. IMPEL bruger denne software til at lette netværkssamarbejde, interaktion og udveksling af oplysninger mellem medlemmerne. At have adgang til denne platform er en af de praktiske fordele ved at være medlem af IMPEL.

Større kapacitet

IMPEL forbedrer kapacitetsopbygningen i din organisation ved at tilbyde muligheder for at lære gennem projekter, konferencer og uddannelser.

Deltagelse i projekter

Din organisation vil drage fordel af muligheden for at få medarbejdere til at deltage i projekter (med deres flyrejse, indkvartering og basale forplejningsudgifter inkluderet).

Deltagelse i ekspertteams

Ekspertteams er tematisk baserede fora for ligesindede ligesindede til at dele oplysninger om gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning. Som medlem har du mulighed for at få personale til at deltage i ekspertgrupper og træffe beslutninger om fremtidige projekter.

Hjælpe organisationer med at bruge deres begrænsede ressourcer mere effektivt

Gennem at udarbejde teknisk vejledning og fremme brugen af risikobaserede tilgange til at målrette indsatsen kan IMPEL hjælpe medlemsorganisationer med at styrke gennemførelsen af miljølovgivningen.

Samarbejde mellem håndhævelsesmyndigheder

Samarbejde mellem myndigheder er meget vigtigt, især i forbindelse med grænseoverskridende spørgsmål. IMPEL styrker den grænseoverskridende kommunikation og forbindelserne mellem eksperter og giver medlemmerne mulighed for at arbejde sammen om fælles gennemførelsesudfordringer. Dette arbejde styrker samarbejdet mellem håndhævelsesmyndigheder i forskellige lande.

Peer reviews

IMPEL tilbyder peer reviews kaldet: "IMPEL Review Initiative" (IRI). IRI er en frivillig peer review, hvor miljømyndigheder i IMPEL-medlemslande hjælper hinanden med at forbedre gennemførelsen af EU's miljølovgivning. Ved at have en IRI kan din organisation få billig rådgivning til yderligere forbedring af dit arbejde.

Engagement med eksterne partnere

IMPEL har et tæt samarbejde med flere eksterne netværk såsom International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), European Network of the Heads of Environmental Protection Agencies (NEPA), European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE) og European Network of Judges for the Environment (EUFJE). Som IMPEL-medlem vil din organisation også få mulighed for at mødes og arbejde med medlemmer af disse netværk.

Pligtansvar

Medlemskab er forbundet med ansvar. IMPEL får størstedelen af sine indtægter fra Den Europæiske Union, men en betydelig del (ca. 30 %) kommer fra medlemsgebyrer (5 000 EUR pr. medlemsorganisation). Netværket er kun så vellykket som deltagerne selv, når de danner netværk og arbejder sammen, så det er også en vigtig del af det at være medlem at deltage i beslutningstagning, projekter og aktiviteter.

Hvordan kommer man videre?

Hvis din organisation er interesseret i at blive medlem af IMPEL, bedes du kontakte vores Sekretariat.

Subscribe to our newsletter