IMPEL Logo

Om IMPEL

IMPEL's medlemmer består af 55 miljømyndigheder i 36 lande: de 28 EU-medlemsstater, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien, Tyrkiet, Island, Kosovo*, Albanien, Schweiz og Norge. I IMPEL-sammenslutningen kaldes de for IMPEL-medlemslande.
IMPEL's generalforsamling kan optage observatører i sammenslutningen, som så kan deltage i generalforsamlingens møder med rådgivende stemmeret. En observatør kan være en international organisation eller et internationalt netværk, som har en tæt forbindelse til IMPEL's aktiviteter. Eksperter, der er udpeget af en observatørs repræsentant, kan også deltage i IMPEL's projekter og aktiviteter.

(*Denne udpegelse foregriber ikke holdninger til status og er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Subscribe to our newsletter