IMPEL Logo

Om IMPEL

Et af de aspekter af IMPEL, der er mest værdsat af dets medlemmer og af dem, der arbejder med det, er dets uformelle karakter. IMPEL-statutten afspejler denne karakter. Deltagelse i projekter og aktiviteter er åben for miljøpraktikere, der arbejder i en miljømyndighed, som er medlem af IMPEL.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen fastlgger foreningens politik og beslutter budgettet, arbejdsprogrammer, projektforslag og projektrapporter. IMPEL-medlemmer i et land udpeger en national IMPEL-koordinator, som repræsenterer dem i generalforsamlingen.

Ekspertgrupper

IMPEL organiserer sit arbejde i fem tematiske områder:
1. Industri og luft
2. Affald og TFS
3. Vand og jord
4. Naturbeskyttelse
5. Tværgående værktøjer og tilgange

Ekspertgrupperne er ansvarlige for at udvikle aktiviteter, der tager fat på de vigtigste mangler i gennemførelsen, føre tilsyn med gennemførelsen af disse aktiviteter og kvaliteten af deres resultater. En programstyringsgruppe samler teamlederne for de 5 tematiske områder, som derefter har ansvaret for at organisere aktiviteterne i et enkelt integreret program.

Styrelsen

Styrelsen er foreningens udøvende organ og er ansvarlig for den daglige ledelse og gennemførelsen af generalforsamlingens beslutninger. Den forvalter f.eks. forbindelserne med vigtige eksterne interessenter som Europa-Kommissionen, udarbejder netværkets budget og forvalter og tildeler midler efter behov. Bestyrelsen fører tilsyn med sekretariatet. [Læs mere]

Udvalg

Generalforsamlingen vælger et uafhængigt revisions- og evalueringsudvalg, som vurderer de tekniske og budgetmæssige planer og rapporter om projekter og andre relevante aktiviteter i foreningen.  Udvalget udtaler sig om, hvorvidt projekt- og handlingsplaner og gennemførelsen er i overensstemmelse med IMPEL's interne regler og administrative principper. 

Generalforsamlingen vælger også et ansættelsesudvalg, som letter besættelsen af æresposter i netværket. 

Medlemskab af disse udvalg er åbent for alle IMPEL-medlemmers eksperter med professionel erfaring inden for de respektive områder (revision, finans- og projektledelse, henholdsvis rekruttering eller netværksdannelse).

Sekretariat

IMPEL støttes af et sekretariat, som er rygraden i IMPEL-netværket. Sekretariatets personale består af et team af fem embedsmænd. [Læs mere]

Subscribe to our newsletter