IMPEL Logo

About IMPEL

Sekretariatets personale består af et team på fem medarbejdere:

Will Fawcett

Will Fawcett er ansvarlig for IMPEL’s organisatoriske og operationelle støtte. Hans hovedopgaver er at planlægge, koordinere og følge op på bestyrelses- og generalforsamlingsmøder. Han støtter formanden og næstformanden i deres arbejde. Han hjælper med at udarbejde ansøgninger om tilskud og rapporter i samarbejde med bestyrelsen, lederne af ekspertgrupper, projekt- og finansansvarlige. Han koordinerer sekretariatet og skaber forbindelser til og forvalter leverandører af varer og tjenesteydelser. Han koordinerer også aktiviteterne med andre relevante netværk for miljøoverholdelse.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya er ansvarlig for projektledelsen. Hun er ansvarlig for overvågning af projektportefølje og -aktiviteter og for udarbejdelse af forvaltningsplaner for IMPEL-projekter. Hun udarbejder risikostyringsplaner og sikrer rapportering og kontrol af ændringer. Hun støtter ekspertgrupper i udarbejdelsen af deres arbejdsplaner. Hun sikrer rettidig overvågning og rapportering om projektets fremskridt og udarbejder tekniske rapporter til IMPEL's tilskudsrapportering. Hun støtter projektledere med hensyn til omkostningskontrol i samarbejde med den finansansvarlige.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Allmene administrative støttetjenester

Fotini Stamati leverer IMPEL’s generel administrativ support. Hun forvalter processen for interessetilkendegivelser og medlemmernes adgang til intranettet og vedligeholder en opdateret kontaktliste. Hun distribuerer relevante oplysninger til de nationale koordinatorer, bestyrelsen og medlemsorganisationerne. Hun støtter intranetkommunikation fra bestyrelsen, udvalg, projekter og aktiviteter til netværket. Hun yder backup til oprettelse af videokonferencer og registreringsprocedurer for IMPEL-møder og administrerer IMPEL-kalenderen.
Claudia Wunderlich and Grit Mohr

Claudia Wunderlich er tager sig af IMPEL’s finansielle administration. Hun forbereder interne og eksterne revisioner og finansielle rapporter, koordinater med den budgetmæssige enheder i Europa-Kommissionen, og forvalter skatteforpligtelser i samarbejde medden eksterne revisor og de belgiske myndigheder.  Hun is der giver den finansielle oplysninger feller den Board, PMG, og operationelle understøttelse i cosamarbejde med den projektansvarligs and kontrollerende IMPEL’s Kassebeholdning og reservefonde as IMPEL’s finansmedarbejder

Eleni Belmpa

Eleni Belmpa er ansvarlig for Travel and Event Management and Support i IMPEL. Hun er ansvarlig for at forberede, organisere og styre IMPELs virtuelle og hybride fysiske events, herunder konferencer, møder og generalforsamlinger. Hun udvikler også standardiserede eventkomponenter, såsom formularer, tjeklister og kommunikationsmodeller, der kan bruges til alle events.

Sophie Moritz

Sophie Moritz er blevet ansat hos IMPEL som stagiaire i seks måneder med start i januar 2022. Hun vil blive involveret i en bred vifte af aktiviteter og lære om netværkets rolle. Hun vil fokusere på at hjælpe med at etablere det nye websted og arbejde med rejsearrangementer.

Şenay ARSLAN

Şenay Arslan is responsible for the dissemination of the IMPEL Project Results. She is working with Project Managers, Expert Team leads and Board in improving the dissemination of project results like guidelines, story books, checklists, handbooks, abstracts, forms, and documents. She supports the studies for developing practical self-teaching, e-learning, and training materials or other tools from IMPEL activity results. Senay also contributes to the development of the IMPEL website to optimize the IMPEL activity results for better suitability as self-teaching, learning, and training materials or other tools.

Subscribe to our newsletter