IMPEL Logo

About IMPEL

Sekretariatets personale består af et team på fem medarbejdere:

Will Fawcett

Will Fawcett er ansvarlig for IMPEL’s organisatoriske og operationelle støtte. Hans hovedopgaver er at planlægge, koordinere og følge op på bestyrelses- og generalforsamlingsmøder. Han støtter formanden og næstformanden i deres arbejde. Han hjælper med at udarbejde ansøgninger om tilskud og rapporter i samarbejde med bestyrelsen, lederne af ekspertgrupper, projekt- og finansansvarlige. Han koordinerer sekretariatet og skaber forbindelser til og forvalter leverandører af varer og tjenesteydelser. Han koordinerer også aktiviteterne med andre relevante netværk for miljøoverholdelse.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya er ansvarlig for projektledelsen. Hun er ansvarlig for overvågning af projektportefølje og -aktiviteter og for udarbejdelse af forvaltningsplaner for IMPEL-projekter. Hun udarbejder risikostyringsplaner og sikrer rapportering og kontrol af ændringer. Hun støtter ekspertgrupper i udarbejdelsen af deres arbejdsplaner. Hun sikrer rettidig overvågning og rapportering om projektets fremskridt og udarbejder tekniske rapporter til IMPEL's tilskudsrapportering. Hun støtter projektledere med hensyn til omkostningskontrol i samarbejde med den finansansvarlige.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Allmene administrative støttetjenester

Fotini Stamati leverer IMPEL’s generel administrativ support. Hun forvalter processen for interessetilkendegivelser og medlemmernes adgang til intranettet og vedligeholder en opdateret kontaktliste. Hun distribuerer relevante oplysninger til de nationale koordinatorer, bestyrelsen og medlemsorganisationerne. Hun støtter intranetkommunikation fra bestyrelsen, udvalg, projekter og aktiviteter til netværket. Hun yder backup til oprettelse af videokonferencer og registreringsprocedurer for IMPEL-møder og administrerer IMPEL-kalenderen.
Eleni Belmpa

Eleni Belmpa er ansvarlig for Travel and Event Management and Support i IMPEL. Hun er ansvarlig for at forberede, organisere og styre IMPELs virtuelle og hybride fysiske events, herunder konferencer, møder og generalforsamlinger. Hun udvikler også standardiserede eventkomponenter, såsom formularer, tjeklister og kommunikationsmodeller, der kan bruges til alle events.

Sophie Moritz

Sophie Moritz er blevet ansat hos IMPEL som stagiaire i seks måneder med start i januar 2022. Hun vil blive involveret i en bred vifte af aktiviteter og lære om netværkets rolle. Hun vil fokusere på at hjælpe med at etablere det nye websted og arbejde med rejsearrangementer.

Subscribe to our newsletter