IMPEL Logo

Om IMPEL

Bedre gennemførelse for fremtiden - hvordan kan IMPEL bidrage?

Der er flere måder, hvorpå IMPEL kan bidrage til at styrke gennemførelsen af miljølovgivningen i Europa, herunder:

  • hjælpe landene med at opnå hurtigere overholdelse af lovgivningen, f.eks. ved at dele viden, færdigheder og god praksis og ved at foretage peer reviews (IRI'er);
  • hjælpe gennemførelsesorganisationerne med at udnytte deres begrænsede ressourcer mere effektivt, f.eks. ved at udarbejde teknisk vejledning og fremme brugen af risikobaserede tilgange til at målrette indsatsen;
  • koordinering af indsatsen mellem lande, f.eks. ved håndhævelse af regler om bekæmpelse af ulovlig grænseoverskridende transport af affald;
  • facilitering af kommunikationen mellem forskellige aktører og netværk, f.eks. anklagere, dommere og ombudsmænd;
  • oplysning af politikken med praktiske erfaringer og ekspertise.

Forståelse af og håndtering af mangler i gennemførelsen

Vi skal udvikle en bedre forståelse af de praktiske problemer og mangler i gennemførelsen af EU-lovgivningen, så vi kan identificere, hvordan IMPEL kan bidrage til at bygge bro over dem. Denne forståelse vil bidrage til at forme arbejdsprogrammets prioriteter for fremtiden. Der er blevet udført arbejde for at gøre dette, herunder; gennemførelse af regelmæssige vurderinger af gennemførelsesudfordringer, vurdering af prioriteterne i det 7. miljøhandlingsprogram, høring af Europa-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur og andre interessenter, herunder ngo'er og erhvervsgrupper, og gennemførelse af en undersøgelse blandt vores medlemmer for at få deres perspektiv på gennemførelsesproblemer og løsninger.

Denne aktivitet vedrører også Europa-Kommissionens politik for mere intelligent regulering og programmet for reguleringens egnethed og ydeevne (REFIT). Med REFIT tager Kommissionen skridt til at gøre EU-lovgivningen mere "egnet til formålet": at forenkle og reducere reguleringsomkostningerne og samtidig bevare fordelene.

Hvordan vi arbejder

IMPEL's hovedaktivitet er at gennemføre projekter. For hvert projekt udarbejdes der en projektplan, det såkaldte Terms of Reference (ToR). ToR'en beskriver projektet både med hensyn til mål og resultater. Den indeholder bestemmelser om kvalitetsvurdering af projektet og en strategi for formidling af projektets resultater. Der tilskyndes til fælles forvaltning af projekter af miljømyndigheder fra forskellige IMPEL-medlemslande og til en bred deltagelse i projektworkshops fra alle IMPEL-medlemmer.

Ud over projekterne organiserer IMPEL konferencer om gennemførelse og håndhævelse af EU's miljølovgivning. I gennemsnit deltager over 200 eksperter inden for tilladelser, inspektion, håndhævelse og politik- og lovgivning fra alle IMPEL-medlemsstater og Europa-Kommissionen i disse konferencer. Konferencerne bruges til at udbrede IMPEL's produkter til et bredere publikum. De giver også mulighed for at drøfte nye tendenser i de forskellige lande, at udforske nyudviklede arbejdsmetoder og værktøjer og at drøfte, om kommende lovgivning er praktisk anvendelig og kan håndhæves. Konferencerne er et forum, hvor repræsentanter for den europæiske industri og ikke-statslige organisationer kan drøfte mulighederne for at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af EU's miljølovgivning med de europæiske miljømyndigheder og komme med ideer til nye IMPEL-projekter og -aktiviteter.

Inddragelse af eksterne partnere

Fra midten af 1990'erne og fremefter arbejdede Kommissionen og IMPEL tæt sammen. Omdannelsen af netværket til en uafhængig international sammenslutning af miljłmyndigheder medfłrte et behov for at omforme IMPEL's forhold til Europa-Kommissionen. Den 15. september 2009 blev der undertegnet et aftalememorandum mellem IMPEL og Kommissionen, som anerkender IMPEL's rolle med hensyn til at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af EU's miljølovgivning og beskriver samarbejdet mellem IMPEL og Kommissionen på dette område. Fra 2008 har Kommissionen støttet IMPEL finansielt gennem LIFE+-forordningen.

På området international overførsel af affald har IMPEL underskrevet et aftalememorandum med Basel-, Rotterdam- og Stockholm-konventionens sekretariat og er medlem af Miljønetværket for optimering af overholdelse af lovgivningen om ulovlig trafik (ENFORCE).

I december 2015 formaliserede IMPEL også sit samarbejde med THEMIS-netværket ved at underskrive et aftalememorandum.

På det andet møde i EU's miljøhåndhævelsesnetværk i Oxford (Det Forenede Kongerige) i september 2017 underskrev IMPEL et aftalememorandum med European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE) og Envicrimenet. Dette aftalememorandum er et klart signal om, at de tre netværk har til hensigt at arbejde sammen om at styrke den effektive gennemførelse og håndhævelse af europæisk miljøstrafferet og relateret strafferet og compliance-kæden som helhed.

IMPEL samarbejder også aktivt med andre strategiske partnere såsom og EU Forum of Judges for the Environment (EUFJE), netværket af cheferne for de europæiske miljøagenturer (EPA Network), Europæisk organisation af overordnede revisionsinstitutioner (EUROSAI).

Videre læsning

Subscribe to our newsletter