IMPEL Logo

Ansvarsfraskrivelse

IMPEL-netværket giver ingen garanti for, at oplysningerne er aktuelle, nøjagtige, fuldstændige eller fejlfrie. Vi påtager os intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte opstår som følge af brugen af denne hjemmeside, forudsat at de ikke er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed.
Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til at ændre, supplere og slette hjemmesiden helt eller delvist uden forudgående varsel, eller til at standse offentliggørelsen helt eller i en begrænset periode.

Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vi tager udtrykkeligt afstand fra indholdsstoffet på de linkede eksterne sider, da vi ikke har nogen kontrol over disse sider og ikke er ansvarlige for deres indhold.

Alle billeder, der anvendes på dette websted, er anvendt efter samtykke fra de respektive fotografer.

Ikke under nogen omstændigheder kan IMPEL holdes ansvarlig over for nogen, der måtte vælge at stole på oplysninger på webstedet. Enhver person eller enhed, der stoler på oplysninger, der er indhentet fra dette websted, gør det på egen risiko.

Den formidling af oplysninger på dette internetsted fra os skaber ikke nogen rettighed eller fordel, materielle eller processuelle, der kan håndhæves ved lov eller retfærdighed, af en part mod netværket, dets redskaber, dets embedsmænd eller enhver anden person.

Vores program indsamler eller sporer ikke personlige oplysninger fra dets internetsted, medmindre den besøgende frivilligt har givet personlige oplysninger til korrespondance eller andre formål. Generiske oplysninger fra serverlogfiler kan anvendes til at spore antallet af besøgende på webstedet, den type browsersoftware, der anvendes, og de ruter, som de besøgende benytter sig af på webstedet. Disse oplysninger vil kun blive anvendt i samlet form og udelukkende med henblik på at forbedre vores websted og dets service til vores besøgende ved at gøre de oplysninger, vi stiller til rådighed, lettere at finde og bruge.

Subscribe to our newsletter