IMPEL Logo

EU-forum for miljøretsdommere

26 Aug, 2022

Det Europæiske Forum af EU-dommere på miljøområdet (EUFJE) blev oprettet i 2004 og har til formål at bidrage til en bedre gennemførelse og håndhævelse af national, europæisk og international miljølovgivning.

Netværket søger en netværksleder til at yde sekretariatsmæssig og væsentlig støtte.

Åbn specifikationen for at få flere oplysninger og nærmere oplysninger om, hvordan du ansøger.

EUFJE Network manager specification

Sidste frist for ansøgninger er den 31. oktober 2022.

Subscribe to our newsletter