IMPEL Logo

IMPEL TIGDA Projektudbud - Deadline forlænget - 30. juni

20 Jun, 2023

IMPEL-projektet Tackling illegal groundwater drilling and abstractions (TIGDA) har til formål at dele viden og god praksis om, hvordan man håndterer grundvandsboringer og -indvindinger. Dette vil omfatte specifikke tilladelsesbetingelser, akkrediteringer samt håndhævelsesværktøjer og -metoder i forskellige medlemslande for at reducere ulovlige boringer og (over)indvinding af grundvand og dermed hjælpe med at opnå en god kvantitativ og kvalitativ tilstand af grundvandsforekomster. 

Under TIGDA-projektet er der en arbejdspakke for 'Earth Observation Techniques for the Detection of Illegal Groundwater Activities'. Denne arbejdspakke har til formål at gennemgå de forskellige typer af jordobservationsmetoder og data, der kan bruges til at opdage ulovlige grundvandsaktiviteter. Inden for arbejdspakken er der behov for at levere en skriftlig rapport med anbefalinger til jordobservationsmetoder og data i forhold til omfanget af ulovlige grundvandsaktiviteter. IMPEL er derfor på udkig efter en tjenesteudbyder til arbejdspakken "Earth Observation Techniques for the Detection of Illegal Groundwater Activities". Se venligst den vedhæftede serviceannonce for konsulenter inden for rammerne af IMPEL TIGDA-projektet.

Ansøgningsfristen er blevet forlænget til 30. juni.

Subscribe to our newsletter