IMPEL Logo

Oversigt over IMPEL Water and Land-projektet: 2022 og fremover - adgang til webinarets præsentationer og video

31 Jan, 2022

Online-webinar om IMPEL Water and Land-projektet: 2022 og fremover blev afholdt den 26. januar 2021 som en del af IMPEL-ekspertgruppen Vand og jord.

Hovedformålet med webinaret var at fremme miljøoverholdelse gennem ekspertgruppens netværkssamarbejde ved at dele resultaterne af IMPEL's vand- og jordprojekter med et større antal myndigheder og eksperter.

IMPEL W&L ekspertgruppen kører en række projekter i 2022 med fokus på at fremme miljøoverholdelse på flere områder, som finansieres af Europa-Kommissionen og af 55 institutioner i 36 EU-lande. Ekspertgruppen søger relevante eksperter med henblik på at dele viden og praktiske erfaringer med henblik på udvikling af harmoniserede processer og procedurer for et bedre miljø. Vand og jord er en grundlæggende arv for at støtte de nuværende og kommende generationers liv på vores planet. IMPEL's vand- og landprojekter har til formål at støtte og forbedre miljøfolk i deres daglige arbejde ved at dele relevante oplysninger og politiske instrumenter fra Europa-Kommissionen med vægt på gennemførelsesaspekterne, navnlig med løsninger til at omsætte loven til praksis.

Begivenheden gav holdet og interesserede parter mulighed for at få et overblik over den aktuelle status for projekterne og deres hovedområder for det resterende år. Webinaret blev overværet af mere end 200 deltagere fra forskellige lande og organisationer, hvilket bidrog til en meget produktiv og frugtbar diskussion.

IMPEL er villig til at arrangere en face-to-face Water and Land-konference mellem den 11. og 13. oktober 2022 i Lissabon med mulighed for, at deltagerne også kan deltage på afstand.

Subscribe to our newsletter