IMPEL Logo

Nyt udbud om app til dataindsamling

19 Oct, 2021

Projektet Europe Marine Transborder Transect for the monitoring of macro fauna and anthropogenic presures (Europe-MTT 2021),har til formål at starte en proces, der skal munde ud i fælles europæiske retningslinjer for overvågning af hvaler og havskildpadder og deres trusler, såsom plastik og skibstrafik, inden for rammerne af havstrategirammedirektivet ved hjælp af store fartøjer som observationsplatforme

Derpå søger IMPEL en tjenesteudbyder til at arbejde i et forventet gennemsnit på 20 dage i november og december 2021 på at udvikle en APP om dataindsamling om hvaler, andre hvirvelløse dyr og belastninger som f.eks. skibstrafik.

Klik her for at se udbuddet og yderligere oplysninger: EUROPE MTT2021 IMPEL Tender

Slutdatoen for ansøgninger er blevet forlænget til den 7. november 2021.

Subscribe to our newsletter