IMPEL Logo

Udbud til NPRI-projekt

25 Jul, 2022

Det nationale IMPEL-initiativ til peer review-initiativ (NPRI), fase IV-projektet har til formål at opbygge selvstændig kapacitet til at udføre peer reviews. Det strategiske resultat af arbejdet er en bedre og ensartet gennemførelse af miljølovgivningen på nationalt og regionalt plan, baseret på den specifikke lovgivningsmæssige og tekniske situation i hvert enkelt land. NPRI-processen gør det muligt at identificere svage punkter i et netværk på grundlag af en lokal analyse og at finde løsninger, som også kan anvendes i hele netværket. Inden for projektet er der behov for at yde ekspertstøtte til projektledere og teamet på det specifikke område for peer reviews på internationalt plan.

Dermed søger IMPEL en tjenesteudbyder til NPRI fase IV-projektet.

Se venligst vedlagte serviceannonce for konsulent inden for rammerne af IMPEL's nationale Peer Review Initiative (NPRI) fase IV-projekt.

Den nye ansøgningsfrist er blevet forlænget - Den nye ansøgningsfrist er den 8. september 2022.

SERVICE ADVERT FOR CONSULTANT IN THE FRAME WORK OF IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) PHASE IV PROJECTINVITATION TO TENDER

Subscribe to our newsletter