IMPEL Logo

News

 • WasteForce "Watch the Waste"-konferenceens sidste budskab: Hold momentum

  13 May, 2021

  Ulovlige aktiviteter med affald har mange former. WasteForce-projektet har til formål at løse dette problem ved at styrke miljøhåndhævelsesmyndighedernes kapacitet til at afbryde den ulovlige affaldshandel. Under WasteForce-projektet er der udviklet en lang række værktøjer og ressourcer, der er specielt designet til at gøre det lettere for politiske beslutningstagere, tilsynsmyndigheder, inspektører, efterforskere og anklagere at bekæmpe affaldskriminalitet.

  [Read more]
 • Fælles webinar om apps fra LIFE SWEAP og WasteForce 19. maj kl. 13.00 CET

  13 May, 2021

  LIFE SWEAP og WasteForce er værter for et fælles webinar om de apps, der er udviklet under de to projekter. Webinaret vil introducere og forklare brugen af appen TFS Inspection Data Reporting App og appen Inspection Reference Tool.

  [Read more]
 • Præsentation af WINE Water Circularity Index, 10. maj

  10 May, 2021

  Anabela Rebelo, projektleder for WINE, vil den 10. maj fremlægge resultaterne af IMPEL-projektet Spildevand i det naturlige miljø (tidligere Integrated Water Approach & Urban Reuse) på det kommende møde i IS Ad-Hoc Task Group on Water Reuse, der støttes af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø og er vært for det portugisiske formandskab. På dette møde vil det vandcirkularitetsindeks, der er udviklet under dette IMPEL-projekt, blive præsenteret, dvs. et værktøj, der gør det muligt at måle anlæggenes overgang til en mere cirkulær model med hensyn til vandforbrug og i overensstemmelse med miljøkravene.

  [Read more]
 • Fælles webinar: Introduktion til affaldsinspektioner i havne

  10 May, 2021

  Hvornår: 16. marts 2021 kl. 14:00-15:00 CET Et fælles webinar arrangeret af UNU SCYCLE og Republikken Sloveniens inspektorat for miljø og fysisk planlægning (IRSOP) finder sted den 16. marts kl. 14.00 CET som en introduktion til online-uddannelsen om affaldsinspektioner i havne.

  [Read more]
 • WasteForce-slutkonference 7. maj2021

  13 Apr, 2021

  Den 7. maj afholder WasteForce-projektet sin afsluttende konference. I løbet af dagen vil der blive afholdt debatter om aktuelle tendenser inden for affaldskriminalitet og -politikker, præsentation af de endelige resultater af WasteForce-projektet og drøftelser om arven og vejen frem.

  [Read more]
 • Sidste WasteForce-uddannelse: TFS Road Inspections 27-29 april 2021

  09 Apr, 2021

  Den fjerde og sidste uddannelse i forbindelse med WasteForce-projektet vil være rettet mod vejkontrol af grænseoverskridende affaldsoverførsler. Det tyske politiakademi DHPol arrangerer sammen med UNITAR denne online-uddannelse som en del af WasteForce-konsortiet. Deltagelse er gratis for dem, der bliver udvalgt til at deltage.

  [Read more]
 • IMPEL-projektet National Peer Review Initiative (NPRI). Online-seminar afholdt den 30. marts 2021

  08 Apr, 2021

  Den 30. marts 2021 blev det afsluttende seminar for anden fase af det nationale peer review-initiativ (NPRI) afholdt. Seminaret blev overværet af 32 deltagere fra 14 lande.

  [Read more]
 • Vellykket uddannelse om samarbejde mellem Asien og Europa om bekæmpelse af affaldskriminalitet

  17 Mar, 2021

  FN's Miljøprogram (UNEP) afholdt som en del af WasteForce-projektet i samarbejde med SCYCLE-programmet fra FN's Universitet (UNU) og med støtte fra WasteForce-partnere, INTERPOL, en tredages online-uddannelsesworkshop den 24.-26. februar 2021 om retsforfølgelse af affaldskriminalitet.

  [Read more]
 • Kick-off-møde om vand- og jordprojektet Tackling Illegal Groundwater Drilling and Abstraction (TIGDA) - 26. april 2021 10:00 CET - Virtuelt via teams

  04 Mar, 2021

  Grundvand er og forbliver en værdifuld ressource for miljøet og forskellige menneskelige aktiviteter. Miljømæssige og menneskeskabte belastninger af denne ressource omfatter bl.a.: klimaændringer (tørke, oversvømmelser osv.), (over)indvinding og forurening (punktkilder og diffus forurening). Genbrug af vand, vandbuffering og infiltration er nogle af de mulige foranstaltninger til at mindske vores behov for fersk grundvand og til at genopbygge dets oplagring. Ikke desto mindre vil det fortsat være nødvendigt at bore og indvinde grundvand til forskellige formål. Grundvandsmangel er ikke længere et problem, der udelukkende vedrører tørre lande eller Middelhavslandene. De seneste længerevarende tørkeperioder har gentagne gange gjort det klart, at grundvandsforekomsterne skal forvaltes omhyggeligt (indvinding såvel som genopfyldning) i alle medlemsstater.

  [Read more]
 • EU's grønne uge 1-4. juni 2021

  01 Mar, 2021

  EU's grønne uge 2021 er planlagt til at finde sted fra 1.-4. juni 2021. Europa-Kommissionen planlægger at afholde den grønne uge som en virtuel konference, der vil være dedikeret til nulforureningsambitionen. På EU's websted om den grønne uge kan du finde flere oplysninger.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter