IMPEL Logo

News

 • Det 15. seminar om erfaringer fra arbejdsulykker blev afholdt den 23.-24. maj 2023.

  14 Jun, 2023

  Indsamling og analyse af data om arbejdsulykker er nødvendig for at forebygge nye ulykker. Inspektørerne har brug for illustrationer af ulykkessituationer, så de kan forstå, hvad der faktisk skete, og hvilke foranstaltninger der blev truffet i sådanne situationer. Siden 1999 er der blevet afholdt en række seminarer om indhøstede erfaringer for at lette formidlingen og udvekslingen af oplysninger mellem inspektionsorganer i medlemsstaterne. Den 23.-24. maj 2023 fandt det 15. seminar om erfaringer fra industriulykker sted i Marseille i Frankrig. Formålet med seminaret var at fortsætte med at dele erfaringer om ulykker (eksplosioner, brande, forurening osv.) vedrørende både tekniske aspekter og gældende regler og styrke udvekslingen af erfaringer mellem medlemslandenes inspektionsorganer samt fremme udviklingen af god praksis. Under seminaret præsenterede inspektørerne udvalgte ulykker ved at give tekniske beskrivelser og resultaterne af den udførte analyse (trufne foranstaltninger, organisatoriske fejl, systemer eller materialer, der svigtede osv.) De beskrev også, hvad de havde lært af ulykkerne og deres egne erfaringer under eller efter ulykken. Seminarrapporten vil snart blive offentliggjort. Klik her for at læse mere om de tidligere seminarer.

  [Read more]
 • NPRI-projekt med det slovakiske miljøinspektorat (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Det slovakiske miljøinspektorat (SIŽP) deltager aktivt i IMPELs National Peer Review Initiative (NPRI) og er ved at implementere et NPRI-program med fokus på udvikling af en ny specifik afdeling for teknologiske innovationer, der skal støtte brugen af innovative værktøjer til at øge effektiviteten af inspektioner og andre miljøbeskyttelsesaktiviteter. Fra den 29. til den 31. maj blev der afholdt et møde i Bratislava inden for rammerne af NPRI med 22 repræsentanter for SIŽP; også medlemmer af NPRI-projektteamet fra Portugal, Rumænien, Italien og Albanien deltog i mødet, både for at give deres bidrag til diskussionen, men også for at være vidne til det igangværende arbejde i Slovakiet som eksempel og erfaring med Peer Review, der kan bruges i deres eget specifikke NPRI-perspektiv. Ján Jenčo, generaldirektør for SIŽP, nævnte, at NPRI-projektet er vigtigt for hans organisation, da anvendelsen af den fleksible NPRI-tilgang vil gøre det muligt for dem at fremskynde udviklingsprocessen i det nyoprettede Department of Technological Innovations. Han oplyste, at implementeringen af NPRI-projektet, med støtte fra det internationale NPRI-team, har en betydelig merværdi for hans organisation. Det gælder især omsætningen af SIŽP's ambitioner til konkret udvikling af innovative værktøjer. I denne fase af projektet er afgrænsningen af det slovakiske NPRI-projekt, diskussionen og analysen af resultaterne af en interessentanalyse blandt andet vigtig for den videre implementering af projektet. De nationale projektledere, der har til opgave at udvikle ordningen for den nye afdeling, og flere repræsentanter for de regionale tjenester i det slovakiske inspektorat, "brugere" af den service, der er under udvikling, deltog også i mødet og gav deres refleksioner. Resultaterne af de konstruktive diskussioner blandt de slovakiske deltagere, såvel som peer-refleksionerne fra det internationale NPRI-projektteam, dannede et vigtigt grundlag for de opfølgende skridt, der skal tages af SIŽP. NPRI-projektteamet vil også fremme den nye fase af aktiviteterne. Mødet blev også brugt af de internationale NPRI-projektteammedlemmer til at dele og diskutere fremskridtene i implementeringen af deres NPRI-projekt gennem peer-refleksion. Denne tilgang viste sig at være særdeles værdifuld.

  [Read more]
 • IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting blev afholdt den 20. april 2023.

  01 Jun, 2023

  IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting fandt sted den 20. april 2023 i Rom. Det italienske institut for miljøbeskyttelse og forskning (ISPRA) var vært for arrangementet. 30 repræsentanter fra 18 lande deltog i mødet på stedet, og mange flere deltog online.

  [Read more]
 • Fælles inspektion af IMPEL Public Nuisance Project Team

  01 Jun, 2023

  Under IMPEL Supporting IED Implementation Project organiserede Public Nuisance Working Group et projektgruppemøde og en fælles inspektion på en papirmasse- og papirfabrik i Finland den 15.-16. maj 2023. Inspektører fra Portugal, Spanien, Tyskland og Finland deltog.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI-projekt med Nordmakedonien og Serbien

  26 May, 2023

  IMPELs National Peer Review Initiative (NPRI) lægger fundamentet for udviklingen af selvstændige peer review-aktiviteter i nationale netværk af miljømyndigheder og -agenturer. NPRI-tilgangen kan bruges som et fleksibelt værktøj til at forbedre ens egen præstation gennem dialog, fælles konfrontation og udveksling af god praksis mellem peers, der tilhører det samme netværk eller en gruppe af interessenter, der beskæftiger sig med de samme emner. Det er et stærkt værktøj, der støtter implementeringen af EU's ECA-initiativ, primært gennem dets potentiale til at implementere god og bedste praksis og homogenisering.

  [Read more]
 • Fælles workshop for IMPEL Marine Transborder Transects-MTT-projektet og LIFE Conceptu Maris-projektet

  12 May, 2023

  I mange år har flere forskningsorganer arbejdet med at overvåge hvaler ved hjælp af store skibe og færger som observationsplatform. Der er et stort behov for, at alle teamlederne fra de forskellige forskningsorganer mødes og styrker samarbejdet, den bedste praksis og forbedringen af den fælles forskning og den fælles overvågningsprotokol samt udvider undersøgelsesdækningen. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) Project har til formål at forbinde de to netværk (Middelhavet og Atlanterhavet) og udvide netværkene til de sydlige lande i Middelhavsområdet for at styrke implementeringen af miljølovgivningen i Europa.

  [Read more]
 • Fælles inspektion af IMPEL Industrial Rearing of Poultry and Pigs Project Team

  11 May, 2023

  Industrial Rearing of Pigs and Poultry Subproject under IMPEL Supporting IED Implementation Project havde et hybridmøde i projektteamet den 3. maj og en fælles inspektion på en so-farm den 4. maj 2023 i Murcia, Spanien. Fra IMPELs side deltog miljømedarbejdere fra Spanien, Holland, Irland, Storbritannien, Island, Polen, Belgien og Europa-Kommissionen i mødet. Også embedsmænd fra Estland, Østrig, Danmark, Albanien, Italien og Slovenien deltog online i arbejdsgruppen.

  [Read more]
 • BIOVAL UDBUD Deadline 19. maj

  09 May, 2023

  European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE) er en international non-profit forening. Formålet med forummet er at bidrage til en bedre implementering og håndhævelse af national, europæisk og international miljølovgivning: - ved at bidrage til en bedre viden om miljølovgivning blandt dommere, - ved at dele retspraksis, og - ved at dele erfaringer inden for uddannelse af dommere i miljølovgivning. Foreningen er registreret i Belgien, og dens juridiske sæde er i Bruxelles. Dens arbejdssprog er hollandsk, engelsk og fransk.

  [Read more]
 • IMPEL-projekt om vending af tendenser i grundvandsforurening præsenteret for CIS-grundvandseksperter

  27 Apr, 2023

  IMPEL-projektet "Trend reversal in groundwater pollution" blev præsenteret den 19. april via videoopkald til det 43. møde i CIS Groundwater Working Group, som fandt sted i Uppsala (Sverige).

  [Read more]
 • Ukraines statslige miljøinspektorat tilslutter sig IMPEL

  19 Apr, 2023

  Ukraines statslige miljøinspektorat tilslutter sig IMPEL

  [Read more]

Subscribe to our newsletter