IMPEL Logo

News

 • IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  10 Nov, 2023

  IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  [Read more]
 • Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  07 Nov, 2023

  Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  [Read more]
 • Ekspertgruppemøde om industri og luft Stuttgart 18.-19. oktober 2023

  20 Oct, 2023

  Industry & Air Expert Team Meeting 2023 fandt sted den 18. og 19. oktober i Stuttgart og online. Det blev organiseret af den internationale afdeling af Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg i Tyskland under paraplyen af European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL). Mange tak, fordi vi kunne bruge deres bygning, og til hjælperne fra ministeriet og vores tyske kollega Oliver Wolf. Vi kunne ikke have gjort det til sådan en succes uden deres hjælp, og heller ikke IMPEL-sekretariatets kolleger!

  [Read more]
 • IMPELs tværgående værktøjer og tilgange Ekspertgruppemøde

  17 Oct, 2023

  IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team Meeting fandt sted den 27. september 2023 i Rom på det italienske institut for miljøbeskyttelse og forskning (ISPRA). Projekter under IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team har også organiseret back-to-back-arrangementer med dette møde.

  [Read more]
 • IMPEL-projektet om affaldshåndtering og cirkulær økonomi afholdt en træningssession i Bukarest

  13 Oct, 2023

  Den 4.-6. oktober blev der afholdt en tredages træningssession i Bukarest, Rumænien, organiseret inden for rammerne af IMPEL-projektet "Waste Management and Circular Economy". Mødet havde deltagelse af 25 miljøeksperter (primært inspektører og tilladelsesforfattere) fra forskellige lande og fra Rumænien. Derudover deltog over 60 IMPEL-medlemmer online.

  [Read more]
 • REACH Regulation and Circular Economy Guideline is now available

  12 Oct, 2023

  In order to promote circular economy, the concepts of ‘by-product’ and ‘End-of-Waste’ are highly relevant. REACH does not apply to waste. But REACH does apply to by-products and end-of-waste.

  [Read more]
 • IMPEL Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes Projektet foretog flyvepladsbesøg i Danmark.

  05 Oct, 2023

  Flyvepladser dækker en betydelig del af Europa, spredt ud over hele kontinentet, og huser en lang række af Europas plante- og dyrearter. Nogle af disse dyr, især de tunge og/eller flokdannende fuglearter, er en af de største farer for luftfarten. Når fugle og andre dyr kolliderer med fly (kollision mellem fly og dyreliv), kan de bringe flyets, besætningens og passagerernes sikkerhed i fare (og mennesker, der bor i nærheden af flyvepladser og andre steder).

  [Read more]
 • Sluterklæring - 4 netværkskonference

  04 Oct, 2023

  De fire netværk, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, EUFJE - The European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment og EnviCrimeNet, har i dag udsendt en erklæring efter den vellykkede 4 Networks-konference, der blev afholdt i Rom i sidste uge. Erklæringen fokuserer på 5 nøgleemner, som netværkene anser for kritiske i håndteringen af miljøkriminalitet, nemlig: nye teknikker til at forebygge og opdage miljøforbrydelser behovet for, at administrativ og strafferetlig håndhævelse supplerer hinanden. at gøre miljøkriminalitet urentabel. at vurdere, afhjælpe og kompensere for de skader, der er opstået. måling af håndhævelsesresultater.

  [Read more]
 • 4 Networks-konferencen starter i morgen!

  27 Sep, 2023

  Det er snart tid til den første fysiske 4 Networks-konference siden 2017! Arrangementet starter i morgen og samler over 400 deltagere fra relevante myndigheder og medlemmer af de 4 netværk, IMPEL, EUFJE, ENPE og EnviCrimeNet. Formålet med konferencen er at debattere den fælles indsats for at bekæmpe miljøkriminalitet.

  [Read more]
 • Minikonference om grundvandsforurening blev afholdt i Frankfurt

  27 Sep, 2023

  Trendvending vanskelig, men ikke umulig Den 4. september 2023 afholdt IMPEL-projektet "Trend reversal in groundwater pollution" en minikonference i Frankfurt am Main (Tyskland). 29 administrative og videnskabelige eksperter fra syv lande (Tyskland, Albanien, Danmark, Ungarn, Luxembourg, Rumænien og Storbritannien) diskuterede forurening af grundvandet med nitrat, pesticider, salt og andre skadelige stoffer fra diffuse kilder, og hvordan man bedst vender negative tendenser. Erfaringer med forskellige politikker og instrumenter, især i Danmark, Storbritannien og Tyskland, blev sammenlignet, og de forskellige synspunkter fra regulatorer, vandforsyninger og landbrugskonsulenter blev udvekslet.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter