IMPEL Logo

News

 • Resultater af IMPEL Water and Land Remediation Project blev præsenteret på AquaConSoil 2023

  14 Sep, 2023

  Water and Land Remediation Project Manager Marco Falconi deltog i AquaConSoil 2023-konferencen, der finder sted i Prag fra den 11. til den 15. september 2023. Marco Falconi præsenterede resultaterne af IMPEL Water and Land Remediation Project på konferencen den 13. september 2023 under TOPIC 3: Sustainable remediation, emerging contaminants and prevention towards zero pollution.

  [Read more]
 • IMPELs bestyrelse på besøg i Balkanlandene

  04 Jul, 2023

  IMPELs bestyrelse på besøg i Balkanlandene

  [Read more]
 • 25. IMPEL-generalforsamling

  20 Jun, 2023

  25. IMPEL-generalforsamling finder sted i Stockholm

  [Read more]
 • Det 15. seminar om erfaringer fra arbejdsulykker blev afholdt den 23.-24. maj 2023.

  14 Jun, 2023

  Indsamling og analyse af data om arbejdsulykker er nødvendig for at forebygge nye ulykker. Inspektørerne har brug for illustrationer af ulykkessituationer, så de kan forstå, hvad der faktisk skete, og hvilke foranstaltninger der blev truffet i sådanne situationer. Siden 1999 er der blevet afholdt en række seminarer om indhøstede erfaringer for at lette formidlingen og udvekslingen af oplysninger mellem inspektionsorganer i medlemsstaterne. Den 23.-24. maj 2023 fandt det 15. seminar om erfaringer fra industriulykker sted i Marseille i Frankrig. Formålet med seminaret var at fortsætte med at dele erfaringer om ulykker (eksplosioner, brande, forurening osv.) vedrørende både tekniske aspekter og gældende regler og styrke udvekslingen af erfaringer mellem medlemslandenes inspektionsorganer samt fremme udviklingen af god praksis. Under seminaret præsenterede inspektørerne udvalgte ulykker ved at give tekniske beskrivelser og resultaterne af den udførte analyse (trufne foranstaltninger, organisatoriske fejl, systemer eller materialer, der svigtede osv.) De beskrev også, hvad de havde lært af ulykkerne og deres egne erfaringer under eller efter ulykken. Seminarrapporten vil snart blive offentliggjort. Klik her for at læse mere om de tidligere seminarer.

  [Read more]
 • NPRI-projekt med det slovakiske miljøinspektorat (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Det slovakiske miljøinspektorat (SIŽP) deltager aktivt i IMPELs National Peer Review Initiative (NPRI) og er ved at implementere et NPRI-program med fokus på udvikling af en ny specifik afdeling for teknologiske innovationer, der skal støtte brugen af innovative værktøjer til at øge effektiviteten af inspektioner og andre miljøbeskyttelsesaktiviteter. Fra den 29. til den 31. maj blev der afholdt et møde i Bratislava inden for rammerne af NPRI med 22 repræsentanter for SIŽP; også medlemmer af NPRI-projektteamet fra Portugal, Rumænien, Italien og Albanien deltog i mødet, både for at give deres bidrag til diskussionen, men også for at være vidne til det igangværende arbejde i Slovakiet som eksempel og erfaring med Peer Review, der kan bruges i deres eget specifikke NPRI-perspektiv. Ján Jenčo, generaldirektør for SIŽP, nævnte, at NPRI-projektet er vigtigt for hans organisation, da anvendelsen af den fleksible NPRI-tilgang vil gøre det muligt for dem at fremskynde udviklingsprocessen i det nyoprettede Department of Technological Innovations. Han oplyste, at implementeringen af NPRI-projektet, med støtte fra det internationale NPRI-team, har en betydelig merværdi for hans organisation. Det gælder især omsætningen af SIŽP's ambitioner til konkret udvikling af innovative værktøjer. I denne fase af projektet er afgrænsningen af det slovakiske NPRI-projekt, diskussionen og analysen af resultaterne af en interessentanalyse blandt andet vigtig for den videre implementering af projektet. De nationale projektledere, der har til opgave at udvikle ordningen for den nye afdeling, og flere repræsentanter for de regionale tjenester i det slovakiske inspektorat, "brugere" af den service, der er under udvikling, deltog også i mødet og gav deres refleksioner. Resultaterne af de konstruktive diskussioner blandt de slovakiske deltagere, såvel som peer-refleksionerne fra det internationale NPRI-projektteam, dannede et vigtigt grundlag for de opfølgende skridt, der skal tages af SIŽP. NPRI-projektteamet vil også fremme den nye fase af aktiviteterne. Mødet blev også brugt af de internationale NPRI-projektteammedlemmer til at dele og diskutere fremskridtene i implementeringen af deres NPRI-projekt gennem peer-refleksion. Denne tilgang viste sig at være særdeles værdifuld.

  [Read more]
 • IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting blev afholdt den 20. april 2023.

  01 Jun, 2023

  IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting fandt sted den 20. april 2023 i Rom. Det italienske institut for miljøbeskyttelse og forskning (ISPRA) var vært for arrangementet. 30 repræsentanter fra 18 lande deltog i mødet på stedet, og mange flere deltog online.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter