IMPEL Logo

News

 • IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting blev afholdt den 20. april 2023.

  01 Jun, 2023

  IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting fandt sted den 20. april 2023 i Rom. Det italienske institut for miljøbeskyttelse og forskning (ISPRA) var vært for arrangementet. 30 repræsentanter fra 18 lande deltog i mødet på stedet, og mange flere deltog online.

  [Read more]
 • Fælles inspektion af IMPEL Public Nuisance Project Team

  01 Jun, 2023

  Under IMPEL Supporting IED Implementation Project organiserede Public Nuisance Working Group et projektgruppemøde og en fælles inspektion på en papirmasse- og papirfabrik i Finland den 15.-16. maj 2023. Inspektører fra Portugal, Spanien, Tyskland og Finland deltog.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI-projekt med Nordmakedonien og Serbien

  26 May, 2023

  IMPELs National Peer Review Initiative (NPRI) lægger fundamentet for udviklingen af selvstændige peer review-aktiviteter i nationale netværk af miljømyndigheder og -agenturer. NPRI-tilgangen kan bruges som et fleksibelt værktøj til at forbedre ens egen præstation gennem dialog, fælles konfrontation og udveksling af god praksis mellem peers, der tilhører det samme netværk eller en gruppe af interessenter, der beskæftiger sig med de samme emner. Det er et stærkt værktøj, der støtter implementeringen af EU's ECA-initiativ, primært gennem dets potentiale til at implementere god og bedste praksis og homogenisering.

  [Read more]
 • Fælles workshop for IMPEL Marine Transborder Transects-MTT-projektet og LIFE Conceptu Maris-projektet

  12 May, 2023

  I mange år har flere forskningsorganer arbejdet med at overvåge hvaler ved hjælp af store skibe og færger som observationsplatform. Der er et stort behov for, at alle teamlederne fra de forskellige forskningsorganer mødes og styrker samarbejdet, den bedste praksis og forbedringen af den fælles forskning og den fælles overvågningsprotokol samt udvider undersøgelsesdækningen. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) Project har til formål at forbinde de to netværk (Middelhavet og Atlanterhavet) og udvide netværkene til de sydlige lande i Middelhavsområdet for at styrke implementeringen af miljølovgivningen i Europa.

  [Read more]
 • Fælles inspektion af IMPEL Industrial Rearing of Poultry and Pigs Project Team

  11 May, 2023

  Industrial Rearing of Pigs and Poultry Subproject under IMPEL Supporting IED Implementation Project havde et hybridmøde i projektteamet den 3. maj og en fælles inspektion på en so-farm den 4. maj 2023 i Murcia, Spanien. Fra IMPELs side deltog miljømedarbejdere fra Spanien, Holland, Irland, Storbritannien, Island, Polen, Belgien og Europa-Kommissionen i mødet. Også embedsmænd fra Estland, Østrig, Danmark, Albanien, Italien og Slovenien deltog online i arbejdsgruppen.

  [Read more]
 • BIOVAL UDBUD Deadline 19. maj

  09 May, 2023

  European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE) er en international non-profit forening. Formålet med forummet er at bidrage til en bedre implementering og håndhævelse af national, europæisk og international miljølovgivning: - ved at bidrage til en bedre viden om miljølovgivning blandt dommere, - ved at dele retspraksis, og - ved at dele erfaringer inden for uddannelse af dommere i miljølovgivning. Foreningen er registreret i Belgien, og dens juridiske sæde er i Bruxelles. Dens arbejdssprog er hollandsk, engelsk og fransk.

  [Read more]
 • IMPEL-projekt om vending af tendenser i grundvandsforurening præsenteret for CIS-grundvandseksperter

  27 Apr, 2023

  IMPEL-projektet "Trend reversal in groundwater pollution" blev præsenteret den 19. april via videoopkald til det 43. møde i CIS Groundwater Working Group, som fandt sted i Uppsala (Sverige).

  [Read more]
 • Ukraines statslige miljøinspektorat tilslutter sig IMPEL

  19 Apr, 2023

  Ukraines statslige miljøinspektorat tilslutter sig IMPEL

  [Read more]
 • IMPEL Industry and Air Expert Team Steering Committee mødtes i Bruxelles og havde et møde med Europa-Kommissionen.

  10 Apr, 2023

  Den 3. og 4. april mødtes alle arbejdsgruppeledere i ekspertgruppen for industri og luft i Bruxelles. De diskuterede fremskridtene i deres grupper og havde en brainstorm om den næste projektcyklus i 2025-2027. I de følgende måneder inden sommeren vil de fleste arbejdsgrupper afholde F2F-møder, og mange af dem vil også arrangere et besøg på stedet eller en fælles inspektion. Mange af dem vil også organisere et kort webinar kort efter deres møde, hvor alle IMPEL-medlemmer kan deltage, så hold øje med IMPEL-nyhederne. Hvis du er interesseret i et emne, bedes du kontakte arbejdsgruppelederen. Arbejdsgruppelederne talte også om det hybride ekspertgruppemøde den 17. og 18. oktober 2023 i Stuttgart, hvor alle arbejdsgrupper vil mødes.

  [Read more]
 • IMPEL Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes Project aflagde sit første besøg på en flyveplads.

  04 Apr, 2023

  Flyvepladser dækker en betydelig del af Europa, spredt ud over hele kontinentet, og huser en lang række af Europas plante- og dyrearter. Nogle af disse dyr, især de tunge og/eller flokdannende arter af fugle og andre dyr, er en af de største farer for luftfarten. Når fugle og andre dyr kolliderer med fly (kollision mellem fly og dyreliv), kan de bringe flyets, besætningens og passagerernes sikkerhed i fare (og mennesker, der bor i nærheden af flyvepladser og andre steder).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter