IMPEL Logo

News

 • Indkaldelse af casestudier MPE og jordrensning

  18 Oct, 2021

  I 2021 vil Water and Land Remediation indsamle casestudier for flerfaseekstraktion (MPE) og jordvaskning. Alle, der er interesserede i at dele resultaterne af anvendelsen af en af de to nævnte teknologier, opfordres til at indsende dem i følgende formater i MS Word (ikke pdf) senest den 15. december 2021 til marco.falconi@impel.eu med emnet "MPE Case Study" eller "Soil Washing Case Study". Hvis du har flere casestudier, skal du forberede og indsende forskellige filer, så det bliver lettere at behandle dem. De vil blive opført som "bidragydere".

  [Read more]
 • Resultater af online-workshoppen om operatørers egenkontrol af luftemissioner: "Mere fokus og udveksling af god praksis er nøglen"

  12 Oct, 2021

  Der blev afholdt en online workshop om operatørers egenkontrol af luftemissioner den 28. september og 11. oktober som en del af IMPEL-projektet Supporting IED Implementation 2021-2024, der er organiseret i fællesskab af ARPA Sardegna (Italien) og IGAMAOT (Portugal). Workshoppen fokuserede på vigtige emner som f.eks. operatørers egenovervågning af luftemissioner, kontinuerlig og ikke-kontinuerlig, især på pålideligheden af egenovervågning og operatørernes (pligtholdernes) rapportering heraf.

  [Read more]
 • Workshops om selvovervågning og rapportering

  27 Sep, 2021

  Der vil blive afholdt online-workshops om operatørers egenkontrol af luftemissioner den 28. september og 11. oktober, arrangeret af IED Implementation IMPEL-projektet. Workshopperne vil fokusere på operatørernes egenovervågning af emissioner til luften, kontinuerlig og ikke-kontinuerlig, med fokus på pålideligheden af egenovervågning og operatørernes (pligtindehaveres) rapportering.

  [Read more]
 • 21. IMPEL generalforsamling - Lissabon

  12 Jul, 2021

  Den 21. generalforsamling af IMPEL fandt sted virtuelt mellem den 29.-30. juni 2021. Over 80 medlemmer og eksperter deltog. Generalforsamlingen blev ledet af José Brito e Silva, generalinspektør for IGAMAOT, Ana Garcia, portugisisk IMPEL-koordinator fra IGAMAOT, og formanden for IMPEL, Kristina Rabe. Hovedfokus for generalforsamlingen var at nå til enighed om forslag til en reform af forvaltningen og beslutningsprocedurer for netværket.

  [Read more]
 • SERVICE ADVERT FOR KONSULENTEN I RAMMEN FOR LIFE PROWhiBIT-PROJEKTET

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT er et europæisk LIFE-finansieret projekt med et overordnet mål om at bidrage til pakken om cirkulær økonomi, affaldshåndteringsprincipper og -mål og forebygge, opdage og forstyrre miljøaffaldskriminalitet. Inden for rammerne af projektet er der behov for at "rapportere om den aktuelle situation på internationalt plan for miljøaffaldskriminalitet (EWC)".

  [Read more]
 • SERVICE ADVERT FOR KONSULENTEN I RAMMEN FOR LIFE PROWhiBIT-PROJEKTET

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT er et europæisk LIFE-finansieret projekt med et overordnet mål om at bidrage til pakken om cirkulær økonomi, affaldshåndteringsprincipper og -mål og forebygge, opdage og forstyrre miljøaffaldskriminalitet. Inden for rammerne af projektet er der behov for at "rapportere om den aktuelle situation på internationalt plan for miljøaffaldskriminalitet (EWC)".

  [Read more]
 • SWEAP, program til rapportering af inspektionsdata

  15 Jun, 2021

  For at registrere inspektionsdata om grænseoverskridende overførsel af affald på stedet har LIFE SWEAP-projektet udviklet en applikation til rapportering af inspektionsdata til mobile enheder. Appen er beregnet til inspektører og retshåndhævende embedsmænd i EU til at registrere deres inspektioner af affaldsoverførsler og give deres organisationer mulighed for at få en fuldstændig registrering af inspektionerne, de konstaterede overtrædelser og opfølgningsforanstaltninger.

  [Read more]
 • WasteForce, video om værktøj til analyse af retsmedicinske miljødata

  15 Jun, 2021

  For at forklare, hvordan "Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool", der er offentliggjort af WasteForce-projektet, fungerer, er der blevet offentliggjort en instruktionsvideo. Videoen viser eksempler på, hvordan værktøjet kan støtte dataindsamling og -analyse i forbindelse med ulovlige affaldsoverførsler.

  [Read more]
 • Referat af forummet for miljøoverholdelse og -styring den 2. juni 2021

  14 Jun, 2021

  Mødet i forummet for miljøoverholdelse og -styring blev ledet af Aurel Ciobanu-Dordea, direktør for implementering og støtte til medlemsstaterne, GD Miljø. Mødet bestod af to arbejdsmøder. Under den første del af det første arbejdsmøde blev de vigtigste budskaber og resultater fra de fire netværksdage præsenteret samt det relevante arbejde inden for NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • EU's grønne uge 2021 drøfter ambitionen om nul forurening

  04 Jun, 2021

  Europa-Kommissionen afholdt den grønne uge som en virtuel konference med fokus på nulforureningsambitionen.Arrangementet fandt sted den 1.-4. juni 2021. Den 2. juni deltog Marco Falconi, ekspertgruppeleder for vand og jord, i session 4.3 "Counting down to a cleaner future: monitoring the risks of hazardous chemicals". Falconi gav en præsentation om forvaltning af forurenede lokaliteter og IMPEL-projektet om sanering af vand og jord.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter