IMPEL Logo

News

 • SWEAP, program til rapportering af inspektionsdata

  15 Jun, 2021

  For at registrere inspektionsdata om grænseoverskridende overførsel af affald på stedet har LIFE SWEAP-projektet udviklet en applikation til rapportering af inspektionsdata til mobile enheder. Appen er beregnet til inspektører og retshåndhævende embedsmænd i EU til at registrere deres inspektioner af affaldsoverførsler og give deres organisationer mulighed for at få en fuldstændig registrering af inspektionerne, de konstaterede overtrædelser og opfølgningsforanstaltninger.

  [Read more]
 • WasteForce, video om værktøj til analyse af retsmedicinske miljødata

  15 Jun, 2021

  For at forklare, hvordan "Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool", der er offentliggjort af WasteForce-projektet, fungerer, er der blevet offentliggjort en instruktionsvideo. Videoen viser eksempler på, hvordan værktøjet kan støtte dataindsamling og -analyse i forbindelse med ulovlige affaldsoverførsler.

  [Read more]
 • Referat af forummet for miljøoverholdelse og -styring den 2. juni 2021

  14 Jun, 2021

  Mødet i forummet for miljøoverholdelse og -styring blev ledet af Aurel Ciobanu-Dordea, direktør for implementering og støtte til medlemsstaterne, GD Miljø. Mødet bestod af to arbejdsmøder. Under den første del af det første arbejdsmøde blev de vigtigste budskaber og resultater fra de fire netværksdage præsenteret samt det relevante arbejde inden for NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • EU's grønne uge 2021 drøfter ambitionen om nul forurening

  04 Jun, 2021

  Europa-Kommissionen afholdt den grønne uge som en virtuel konference med fokus på nulforureningsambitionen.Arrangementet fandt sted den 1.-4. juni 2021. Den 2. juni deltog Marco Falconi, ekspertgruppeleder for vand og jord, i session 4.3 "Counting down to a cleaner future: monitoring the risks of hazardous chemicals". Falconi gav en præsentation om forvaltning af forurenede lokaliteter og IMPEL-projektet om sanering af vand og jord.

  [Read more]
 • 4 Netværksdagen Fælles erklæring, Sammen i kampen mod miljøkriminalitet

  31 May, 2021

  Fælles erklæring fra de 4 netværk i anledning af de 4 netværksdag: "Sammen i kampen mod miljøkriminalitet" 21. maj 2021 Fredag den 21. maj 2021 deltog mere end 150 dommere, anklagere, miljøhåndhævelsesmyndigheder, politifolk og EF-tjenestemænd i den første virtuelle 4 Networks Day, "Sammen i kampen mod miljøkriminalitet"

  [Read more]
 • Banebrydende sager om biodiversitet

  28 May, 2021

  I marts og april 2021 blev der gennemført en undersøgelse blandt fagfolk inden for miljølovgivning, herunder dommere, anklagere, eksperter og advokater fra ngo'er, med henblik på at identificere udestående sager vedrørende naturbeskyttelse. Miljøjura er den sidste forsvarslinje for miljøet. Op til det femtende møde i partskonferencen for konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD COP 15) har ClientEarth samlet dette udvalg af ti skelsættende sager for biodiversitet fra hele verden.

  [Read more]
 • Handel med vilde dyr og zoonotiske sygdomme: konsekvenser for handelspolitikken

  21 May, 2021

  Overvågningsnetværket for handel med vilde dyr TRAFFIC har offentliggjort et dokument, der viser, hvad man ved om forbindelserne mellem handel med vilde dyr og zoonotiske sygdomme, og på dette grundlag overvejer konsekvenserne for den fremtidige politik for handel med vilde dyr og for afhjælpende foranstaltninger på længere sigt. En lang række organisationer og offentlige stemmer opfordrer til stærke permanente forbud mod handel med vilde dyr for at reducere risiciene for menneskers sundhed.

  [Read more]
 • Gem datoen: EU-konference om skovbrugsinitiativet, 15-16. juni 2021 (virtuel)

  17 May, 2021

  Skovkriminalitet er et voksende problem med forbindelser til organiseret kriminalitet og korruption - i 2017 lå den på førstepladsen over rentabel naturressourcekriminalitet. Huller i EUTR og mangler i gennemførelsen i EU-landene har forhindret en reel ændring i praksis. EU's initiativ om skovkriminalitet, et projekt finansieret af EU's Fond for Intern Sikkerhed, der blev startet i marts 2019, har til formål at muliggøre effektiv retshåndhævelse ved at stimulere netværk, der er i stand til at opdage FC og reagere på den. Projektet har et specifikt geografisk fokus på fire eksportlande (Bulgarien, Rumænien, Slovakiet og Ukraine) og to importlande (Belgien og Frankrig). Det nyskabende er, at INTERPOL's ekspertise inden for retshåndhævelse kombineres med WWF's praktiske erfaring med at støtte virksomheder i at undgå ulovlig handel med træ.

  [Read more]
 • Vellykket uddannelse om samarbejde mellem Asien og Europa om bekæmpelse af affaldskriminalitet

  17 May, 2021

  Som en del af WasteForce-projektet afholdt FN's Miljøprogram (UNEP) i samarbejde med SCYCLE-programmet fra FN's Universitet (UNU) og med støtte fra WasteForce-partnere, INTERPOL, en tredages online-uddannelsesworkshop den 24.-26. februar 2021 om retsforfølgelse af affaldskriminalitet.

  [Read more]
 • WasteForce "Watch the Waste"-konferenceens sidste budskab: Hold momentum

  13 May, 2021

  Ulovlige aktiviteter med affald har mange former. WasteForce-projektet har til formål at løse dette problem ved at styrke miljøhåndhævelsesmyndighedernes kapacitet til at afbryde den ulovlige affaldshandel. Under WasteForce-projektet er der udviklet en lang række værktøjer og ressourcer, der er specielt designet til at gøre det lettere for politiske beslutningstagere, tilsynsmyndigheder, inspektører, efterforskere og anklagere at bekæmpe affaldskriminalitet.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter