IMPEL Logo

Bedre overholdelse af reglerne i landbrugssektoren gennem netværkssamarbejde og partnerskab mellem miljø- og landbrugsinspektorater

2013 - 2013

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Europa Kommissionen har udpeget dette projektområde som en prioritet for IMPEL. Den fremhævede, at der er ringe overholdelse af vandrammedirektivet (diffus forurening og ulovlig indvinding) og nitratdirektivet, og at der er konstateret en kløft mellem miljø- og landbrugsinspektoraterne. Som følge heraf ønskede de et øget netværkssamarbejde mellem de forskellige tilsynsmyndigheder for at opnå en højere grad af overholdelse i landbrugssektoren, en udveksling af relevante oplysninger og den nuværende bedste praksis med hensyn til diffus forurening og kontrol af nitrat.

I de fleste medlemslande er der ofte flere organisationer, der udfører overensstemmelsesinspektioner på steder inden for landbrugssektoren. Selv om der normalt er tale om forskellige organisationer, er der ofte et fælles overlappende mål om at opnå overholdelse og beskytte miljøet.

Dette projekt bragte regulerende eksperter fra både miljøinspektorater og landbrugsinspektorater sammen med det udtrykkelige formål at forbedre overensstemmelsesniveauet i landbrugssektoren og især inden for områderne diffus forurening (vandrammedirektivet) og kontrol af nitrat.

 

Number: 2013/16 – Status: Færdiggjort – Period: 2013 - 2013 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter