IMPEL Logo

Vurdering af brugen af Copernicus-satellitbilleder i forbindelse med miljø- og naturbeskyttelsesinspektioner og deres bevismæssige værdi

2018 - 2019

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Miljølovhåndhævelse kan understøttes af meget opdaterede og værdifulde geografiske oplysninger, der indsamles, lagres, forvaltes og bistår feltaktiviteterne. Der hersker dog stadig usikkerhed om metoderne, den institutionelle anvendelse og den juridiske anvendelse af disse værktøjer til analyse af miljø- og arealanvendelse.

Det er derfor formålet med dette projekt at identificere de potentielle brugere af disse teledetektionsdata baseret på Copernicus-tjenester og forstå, hvordan disse oplysninger kan støtte miljø- og naturbeskyttelsesinspektionsaktiviteterne inden for de enkelte IMPEL-medlemmers særlige karakteristika, og hvordan de allerede er blevet anvendt og kan anvendes i fremtiden, idet der tages hensyn til de vigtigste procedurer, metoder, (åben) adgang til sådanne procedurer og metoder og juridiske begrænsninger (vedrørende geospatiale bevismidler i forskellige landes juridiske baggrund).

Forventede resultater:

  • Udveksling af oplysninger og nuværende bedste praksis vedrørende brugen af Copernicus-tjenester og UAV som et redskab til miljø- og naturbeskyttelsesinspektioner og de mulige juridiske begrænsninger i forbindelse med brugen af de indsamlede data;
  • Samle viden om udvikling af metoder, der kan hjælpe IMPEL-medlemmer, som i øjeblikket bruger eller planlægger at bruge disse værktøjer/teknologier;
  • Forbedre muligheden for at anvende Copernicus-tjenesternes output til at støtte og prioritere inspektionsprogrammer;
  • Dele metoder og ekspertise inden for geografisk information, der anvendes i forbindelse med miljø- og naturbeskyttelsesinspektioner;
  • Identificere potentielle hindringer for anvendelse af geospatiale teknologier med hensyn til deres bevisværdi.

 

Number: 2018/18 – Status: Færdiggjort – Period: 2018 - 2019 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter