IMPEL Logo

Benchmarking af kvalitetsparametre for miljøinspektorater

2005

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Projektet havde til formål at identificere og definere klare, gennemsigtige og sammenlignelige kvalitetsparametre for miljøinspektorater og derved give inspektoraterne mulighed for at sammenligne og lære af hinanden. Endvidere drøftede projektet, hvordan de kvalitetsparametre, der blev fundet egnede, kan anvendes og udnyttes.

Number: 2005/09 – Status: Færdiggjort – Period: 2005 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter