IMPEL Logo

Kapacitetsopbygning og uddannelse

2019 - 2021

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

I de sidste mange år har IMPEL og Europa-Kommissionen udtalt sig om kapacitetsopbygning, og derfor tager forskellige IMPEL-projekter nu initiativ til at udvikle deres ideer om, hvordan man kan støtte medlemmerne i at implementere de produkter, de leverer.

Som anført i IMPEL's positionspapir er kapacitetsopbygning en af IMPEL's hovedprioriteter, og i løbet af de sidste to årtier har IMPEL udviklet en bred vifte af værktøjer, herunder metoder og vejledning. Det er almindelig praksis at støtte sine medlemmer gennem forskellige aktiviteter, f.eks. uddannelse i praktisk anvendelse af de udviklede værktøjer samt workshops og seminarer. Gennem sit arbejdsprogram anvendes en række interventioner til at fremme udveksling af praktiske erfaringer og ekspertise og kapacitetsopbygning, nemlig: i) peer reviews gennem IMPEL Review Initiative (IRI), ii) udveksling af inspektører, iii) tekniske workshopper og seminarer, iv) udveksling af personale, v) fælles aktiviteter såsom inspektioner og uddannelse. Selv om disse aktiviteter har vist sig at være vellykkede og værdifulde og opfylder IMPEL-medlemmernes behov, mener IMPEL, at der for at være mere dynamisk i kapacitetsopbygning og uddannelse og for at undgå en ad hoc-tilgang er behov for et frivilligt og solidt program for kapacitetsopbygning og uddannelse, som tilbyder målrettede og skræddersyede aktiviteter, f.eks. uddannelse for særlige grupper, miljøområder, tværgående emner osv.

Dette projekt har til formål gennem en mere konsekvent, overordnet og integreret tilgang at udvikle en flerårig strategi og et flerårigt arbejdsprogram, der bedre vil forbinde behovene hos IMPEL-medlemmerne og andre nøgleaktører langs overensstemmelseskæden.

 Forventede resultater:

  • Forslag til et flerårigt arbejdsprogram for 2021 – 2026.
  • Multimårig strategi.
  • Rapport/undersøgelse af, hvordan man etablerer et videns- og innovationscenter.
  • Rapport, der beskriver værktøjskassen.
  • Konferencerapporter, der beskriver den feedback og de input, der er givet af IMPEL-medlemmerne.

Relaterede filer/oplysninger

Number: 2019/23 – Status: Færdiggjort – Period: 2019 - 2021 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter