IMPEL Logo

Paraplyprogram for klimakrise

2021

Løbende

Projektbeskrivelse og -mål

Der er tale om en klimakrise (samt en stigende bevidsthed om virkningen af plastik, nedgang i biodiversiteten og nu virkningerne af en global pandemi & potentiel grøn genopretning), som har en dybtgående indvirkning på politik, hvordan vi regulerer og på dem, vi regulerer.Presset for at bidrage til at reducere drivhusgasser og kulstofemissioner eller støtte grøn genopretning er stigende, men kun få reguleringsmyndigheder har de rette værktøjer til at tage fat på disse spørgsmål.  Dette program håber at løse disse problemer ved at udforme værktøjer og tilgange, som reguleringsmyndighederne kan bruge til at imødegå disse nye udfordringer. Det foreslås, at der etableres et arbejdsprogram, der skal dække perioden 2021-2024.

Arbejdet vil blive organiseret i seks indledende temaer, selv om mange af disse områder er indbyrdes forbundne, så sondringen er noget vilkårlig.

  1. Grøn omstilling;
  2. Reguleringsmyndigheder som forbilleder;
  3. Partnerskabsarbejde;
  4. Reguleringsramme;
  5. Teknologi; og
  6. Ansatser
.

Number: 2021/17 – Status: Løbende – Period: 2021 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter