IMPEL Logo

Fælles lovrammer i medlemsstaterne - sammenligningsprojekt

2010 - 2010

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Bedre reguleringsinitiativer for at forbedre effektiviteten og virkningsgraden, samtidig med at miljøbeskyttelsesniveauet opretholdes eller forbedres, anvendes i stigende grad af miljøinspektorater i medlemsstaterne, ofte som reaktion på udfordringer som begrænsede ressourcer og stigende pres på miljøet.

De fremherskende økonomiske forhold og den øgede interesse for reguleringens faktiske eller opfattede virkninger har også en stærk indflydelse, især med hensyn til virksomheder og industri. Forenklede og strømlinede fremgangsmåder og fokus på forbedringer i reguleringsresultaterne er derfor centrale mål for mange reguleringsmyndigheder og regeringer i EU.

Skabelsen af en fælles lovgivningsramme[1] er et eksempel på et initiativ til bedre lovgivning, som nogle medlemsstater er ved at gennemføre eller har gennemført for at tage disse udfordringer op.

Godkendelses- og overholdelsessystemer har ofte udviklet sig separat over tid og kan have forskellige procedurer og regler, hvilket skaber et komplekst reguleringssystem. Ved at skabe en fælles lovgivningsramme kan man skabe en konsekvent måde at gennemføre eksisterende og ny lovgivning på, idet man anerkender det fælles mål om at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Det kan bidrage til at forenkle og strømline lovgivningsmæssige aktiviteter og processer gennem udvikling af fælles systemer, procedurer, vejledning og sprog. Det har også potentiale til at sikre, at processer og aktiviteter er mere anvendelige, gennemsigtige og fleksible, og til at reducere den administrative byrde for virksomhederne.

Mange EU-lande vil have nylige eksempler på lovgivning, som de har moderniseret, og hvor dette har givet mulighed for at revidere den måde, hvorpå lovkrav er pakket og leveret. Medlemsstaterne befinder sig på forskellige stadier i processen og vil udforme systemer, der passer til deres egne forhold. Dette giver mulighed for at lære af de forskellige valg, der er eller allerede er truffet.

[1] Forenkling og strømlining af lovgivningsmæssige aktiviteter og processer gennem udvikling af fælles systemer, procedurer, vejledning og sprog.

 

Number: 2010/16 – Status: Færdiggjort – Period: 2010 - 2010 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter