IMPEL Logo

Sammenligning af de metoder, der anvendes til beregning af administrative miljøbøder

2007

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Administrative bøder er tilgængelige for næsten alle de lande, der har svaret. Med udgangspunkt i, at udviklingen og den nuværende status for den relevante administrative lovgivningsramme varierer betydeligt mellem EU's medlemsstater, anvendes administrative bøder med forskellige begrundelser og metoder.

Dette projekt undersøgte de metoder, som medlemsstaterne anvender til at beregne deres bøder.

Generelt anvendes der i de fleste lande variable administrative bøder, mens der i nogle andre lande også findes faste administrative bøder. I alle tilfælde er det den relevante lovgivning, der fastlægger grænserne for disse bøder, i de fleste tilfælde ved at angive de øvre og nedre værdier, som varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. Parallelt hermed kan de administrative bøder have forskellige former – definitioner, alt efter sag, omstændigheder og praksis. Administrative bøder er mulige for både fysiske personer og juridiske personer.

Der tages en lang række faktorer i betragtning ved beregningen af variable administrative bøder. Nogle af dem anvendes i næsten alle medlemsstater, da de anses for at være de mest afgørende og repræsentative for vurderingen af miljøovertrædelser.

 

Number: 2007/17 – Status: Færdiggjort – Period: 2007 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter