IMPEL Logo

Sikring af overholdelse gennem virksomhedens systemer til forvaltning af overholdelse

2011

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

I mange lande overvåges industrivirksomheder af myndigheder, som regelmæssigt foretager inspektioner på stedet og udfører andre traditionelle kontroller af overholdelse af reglerne, f.eks. vurdering af emissionsrapporter. Men hvor effektive og virkningsfulde er disse output-orienterede tilsynsaktiviteter med hensyn til at opnå en god overholdelse af miljølovgivningen eller endog miljøpræstationer ud over overholdelse?
Tidligere IMPEL-projekter har vist, at en intelligent udnyttelse af virksomhedernes evne til at kontrollere deres risici ved hjælp af ledelsessystemer kan bidrage væsentligt til at gøre det offentlige tilsyn mere effektivt og virkningsfuldt. Dette synes især at gælde for relativt store og komplekse virksomheder, hvis processer er potentielt risikofyldte for miljøet. Meget tyder på, at hvis tilsynet anvender miljøledelsessystemer/ledelsessystemer på de rette betingelser og på en hensigtsmæssig måde, kan følgende to mål nås:

 1. Overvågningen kan effektivt tilpasses til det niveau af overholdelse, som en virksomhed har opnået, hvis dette niveau understøttes af empirisk evidensbaserede data om overholdelse, som er tilgængelige for de kompetente tilsynsmyndigheder i EU's medlemsstater.
 2. Strategier og midler til at tilskynde virksomhederne til at forbedre overholdelsen af lovgivningen og risikostyringen på en strukturel og bæredygtig måde.

Fase I

Det første projekt blev indledt i 2011. Resultaterne er et resultat af en undersøgelse af internationale muligheder og læring om overholdelse sikring af overholdelse gennem virksomheders systemer til styring af overholdelse (CMS'er). Virksomheders CMS'er defineres som virksomheders interne kontrolsystemer, der udtrykkeligt sigter mod og indeholder specifikke bestemmelser til sikring af virksomhedens overholdelse af alle relevante tilladelser og andre lovkrav. I rapporten blev der lagt særlig vægt på systemstandarderne for CMS, EMAS og ISO 14001. EMAS er baseret på EU-forordning 1221/2009.
Projektets mål var at:

 1. Udveksle oplysninger og erfaringer om brugen af virksomheders CMS'er som et redskab til at sikre lovmæssig
  overholdelse og identifikation af god praksis;
 2. Identificere kriterier for egnede CMS'er;
 3. Undersøge mulige måder at sammenkæde CMS'er med tilladelser og tilsyn på.

Inden for projektdeltagerne er der stor enighed om, at en intelligent udnyttelse af
virksomheders evne til at kontrollere deres risici ved hjælp af forvaltningssystemer kan bidrage betydeligt til at gøre det offentlige tilsyn
effektivt og effektivt. Dette synes især at gælde for relativt store og
komplekse virksomheder, hvis processer er potentielt risikable for miljøet. Der er ganske stærke
indikationer på, at hvis tilsynet anvender CMS'er på de rette betingelser og på en passende måde, kan de
følgende to mål nås:

 • Overvågningen kan tilpasses effektivt til det kontrolniveau, som en virksomhed har opnået
  og;
 • Selskaberne tilskyndes til at forbedre overholdelse af lovgivningen og risikostyring på en
  strukturel og bæredygtig måde.

Fase II

Den anden fase tager udgangspunkt i projektets hovedkonklusion om, at virksomhedernes evne til at kontrollere deres risici ved hjælp af ledelsessystemer kan bidrage væsentligt til det offentlige tilsyns effektivitet og produktivitet. Dette synes især at gælde for relativt store og komplekse virksomheder, hvis processer er potentielt risikable for miljøet. Meget tyder på, at hvis tilsynet anvender CMS-systemer på de rette betingelser og på en hensigtsmæssig måde, kan følgende to mål nås:

 1. Overvågningen kan tilpasses effektivt til det kontrolniveau, som en virksomhed har opnået, og;
 2. Selskaberne tilskyndes til at forbedre overholdelsen af lovgivningen og risikostyringen på en strukturel og bæredygtig måde.

Målet med dette projekt er at besvare følgende:

 • Hvordan vurderer vi præstationerne i forhold til standardkriterierne for et effektivt CMS (herunder faktuelle resultater)?
 • Hvordan kan vi give et mål for tillidsniveauet i CMS?
 • Hvordan differentierer vi vores handlinger som følge af de konstaterede forskelle i CMS'er?

Projektet omhandler den integrerede tilgang til tilsyn, hvor a) systemet til forvaltning af overholdelse defineres, b) kvaliteten og kvantiteten af tilsynet justeres i overensstemmelse hermed, og c) håndhævelses- og sanktionsstrategien finjusteres.

Fase III

I de tidligere IMPEL-projekter (2011, 2013-2014) om sikring af overholdelse gennem virksomheders styringssystemer for overholdelse finder vi ud af, under hvilke betingelser miljøstyringssystemer (EMS) som EMAS kan føre til en bedre overholdelse og bedre miljøpræstationer. I 2014 blev der leveret en vejledning om tilsyn med CMS. Denne vejledning er et praktisk (digitalt) værktøj/flowdiagram for den tilsynsførende og inspektionsmyndigheden, som skal hjælpe dem med at beslutte, hvornår og hvordan CMS-tilsyn kan anvendes. Baggrundsoplysninger om arbejdet med dette værktøj og resultatet af det samlede projekt er fastlagt i rapporten Compliance assurance through Company Compliance/ Environmental Management Systems (CMS).

Relaterede filer/oplysninger

 

 

Number: 2011/04 - 2013/15 - 2014/16 - 2015/19 - 2016/19 – Status: Færdiggjort – Period: 2011 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter