IMPEL Logo

Kriterier for vurdering af miljøskader (CAED)

2019

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Projektet har til formål at definere kriterier for vurdering af miljøskader og overhængende trussel om skader og opbygge teknisk og proceduremæssig kapacitet til screening af sager og fastlæggelse af spor og beviser for miljøskader og trusler om skader i henhold til direktivet om miljøansvar forårsaget af miljøhændelser, overtrædelser og miljøkriminelle handlinger.

CAED-projektet tager udgangspunkt i retningslinjer for centrale begreber og definitioner af miljøskader og fokuserer på de tekniske/administrative procedurer, der er nødvendige for at fastslå miljøskader.

Projektet bygger derfor på ELD's flerårige rullende arbejdsprogram og har stærke forbindelser til Europa-Kommissionens offentliggørelse senere i 2020 af en vejledning om miljøskader og overhængende trussel om miljøskader.

Det endelige mål med projektet er at udarbejde en vejledning, der viser kriterier for vurdering af miljøskader og overhængende trussel om skader i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning om miljøskader, baseret på referenceparametre vedrørende "beviser" og "spor" af miljøskader eller overhængende trussel om skader.

Målet med 2019 CAED-projektet var at identificere, både ud fra et lovgivningsmæssigt, praktisk og teknologisk synspunkt, hvordan spor og beviser for miljøskader og trusler om skader kan påvises, identificeres og vurderes. Dette blev gjort ved at analysere en samling af konstateringspraksis i 32 ‘ELD-sager’ og ‘ikke-ELD-sager’ på tværs af medlemsstaterne for at identificere kriterier til vurdering af miljøskader og overhængende trussel om miljøskader. Endelig indeholder den følgende rapport en evaluering af de retningslinjer, som nogle jurisdiktioner har givet, med særlig henvisning til de dele, der vedrører fastlæggelse af miljøskader.

Målet med 2020 CAED-projektet var at udarbejde følgende praktiske vejledning, herunder praktiske værktøjer og en ny metode til bestemmelse af spor af miljøskader, hvis eksistens udgør det rimelige bevis for yderligere undersøgelse og vurdering af kandidattilfælde af miljøskader i henhold til ELD.

Det 2021 projekt’s forventede resultater er:

  • Identifikation af indikatorer og indekser og definition af beslutningsflowdiagrammer til bestemmelse af spor af miljøskader
  • At forbedre gennemførelsen af direktivet om miljøskader i medlemsstaterne ved at definere kriterier og videreudvikle de praktiske værktøjer til vurdering af miljøskader og overhængende trussel om skader

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: Løbende – Period: 2019 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter