IMPEL Logo

Udvikling af et let og fleksibelt risikovurderingsværktøj som led i planlægningen af miljøinspektioner i forbindelse med den europæiske miljølovgivning og RMCEI (easyTools)

2010 - 2011

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Fase I

Et centralt emne i “Henstilling om minimumskriterier for miljøinspektioner” (RMCEI) og IMPEL “Trin for trin-vejledning til planlægning af miljøinspektioner” er prioriteringen af miljøinspektioner. En væsentlig del af denne prioritering er vurderingen af sandsynligheden for miljøforstyrrelser forårsaget af industrielle eller tilsvarende aktiviteter. Disse risikovurderinger spiller også en central rolle i forbindelse med inspektionsplanlægning i henhold til Seveso II-direktivet og direktivet om industrielle emissioner (IED).

Der er stor forskel på tilgængeligheden af grundlæggende data til kvantificering af risikokriterierne i de forskellige EU-lande. Dette indebærer allerede, at de eksisterende risikovurderingsværktøjer, som kræver et specifikt fast sæt data, ikke opfylder de fleste medlemslandes behov. Som følge heraf har næsten alle kompetente inspektionsmyndigheder brug for deres eget specifikke risikovurderingsværktøj. På baggrund af disse konklusioner er formålet med dette projekt at udvikle et fleksibelt og brugervenligt program til miljørisikovurdering i forbindelse med planlægning af inspektioner som et avanceret interaktivt it-værktøj fra internettet.

Fase II

De vigtigste målsætninger og mål for projektets anden fase var at udarbejde et:

  • Sammenstilling af vurderede risikokriterier, deres værdi og praktiske anvendelighed i inspektionsplanlægningsprocessen;
  • Fleksibelt og brugervenligt program til risikovurdering i forbindelse med planlægning af miljøinspektioner som et avanceret interaktivt it-værktøj fra internettet, der er tilgængeligt fra IMPEL-hjemmesiden;
  • Slutrapport og vejledning om risikovurdering.

Det har udviklet et fleksibelt og brugervenligt program til risikovurdering i forbindelse med planlægning af miljøinspektioner som en applikation fra internettet. Risikovurderingsværktøjet vil indgå i den planlægningscyklus, der er beskrevet i den trinvise vejledning om planlægning af miljøinspektioner, som er udviklet af projektet Doing The Right Things (DTRT). Den vil tage hensyn til behovene i IMPEL-medlemslandene samt kravene i den europæiske miljølovgivning som f.eks. det kommende direktiv om industrielle emissioner (IED), og den vil blive knyttet til henstillingen om minimumskriterier for miljøinspektioner (RMCEI). Den vil være baseret på resultaterne af en evaluering af de risikovurderingsværktøjer, der i øjeblikket anvendes i IMPEL-medlemsstaterne. Der vil også blive foretaget en evaluering af de risikokriterier, der hidtil har været anvendt, og af de kriterier, der er anført i IED-forslaget. Dette vil ske på baggrund af IMPEL-vurderingen af forslaget til omarbejdning af IPPC og IMPEL's bidrag til den videre udvikling af RMCEI med henblik på at gøre dem mere anvendelige i praksis.

Relaterede filer/oplysninger

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Færdiggjort – Period: 2010 - 2011 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter