IMPEL Logo

Gør de rigtige ting i forbindelse med inspektioner af affaldsoverførsler

2011 - 2012

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Dette IMPEL-projekt undersøger anvendeligheden af DTRT-metoden (Doing the Right Thing) i forbindelse med inspektion af affaldsoverførsler. Formålet er at udvikle et praktisk værktøj baseret på DTRT-vejledningen, som kan bidrage til at forbedre tilrettelæggelsen af de kompetente myndigheders inspektion af affaldsoverførsler i IMPEL-medlemsstaterne. Tre kompetente myndigheder fra forskellige IMPEL-medlemslande vil hver især anvende DTRT Guidance Book på inspektioner af affaldsoverførsler og afprøve, hvordan DTRT kan støtte tilrettelæggelsen af disse inspektioner. Ved tilrettelæggelse forstås alle de forskellige trin i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af inspektioner som beskrevet i DTRT's miljøinspektionscyklus. Testene vil blive gennemført under hensyntagen til resultaterne og anbefalingerne fra undersøgelsen af de specifikke inspektionskrav for affaldsoverførsler. Resultaterne af testfasen vil blive drøftet og anvendt til at udvikle et vejledningsværktøj baseret på DTRT Guidance Book, som er egnet til det specifikke område for tilrettelæggelse af inspektioner af affaldsoverførsler.

Relaterede filer/oplysninger

 

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Færdiggjort – Period: 2011 - 2012 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter