IMPEL Logo

Metode til at gøre de rigtige ting

2006 - 2009

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Fase I. Sammenligningsprogram om prioritering af miljøtilsyn

Det generelle mål med sammenligningsprogrammet er at få et fuldstændigt billede af, hvordan de forskellige medlemsstater gennemfører inspektioner, og hvordan de udveksler erfaringer med hinanden. Et andet mål er, at EU-inspektørerne udveksler oplysninger og drøfter, hvordan de kan gennemføre inspektioner for at håndhæve miljølovgivningen. Udvekslingen af oplysninger vil fremme det grænseoverskridende samarbejde og den gensidige forståelse mellem landene. Formålet med dette projekt var at undersøge og analysere ligheder og forskelle i den måde, hvorpå inspektionsmyndighederne i IMPEL-medlemsstaterne prioriterer miljøinspektioner, at opnå forståelse for den måde, hvorpå inspektionsmyndighederne i IMPEL-medlemsstaterne behandler mulighederne i deres inspektionsplaner og -programmer, og at fremme adgangen til praktiske oplysninger om miljøsituationen og effektiviteten af den politiske beslutningsproces for de politiske beslutningstagere.

Fase II. Trin-for-trin-vejledning til planlægning af miljøinspektioner

I 2006 ledede Nederlandene et IMPEL-sammenligningsprogram "Doing the right things I". Et af hovedformålene med dette projekt var at undersøge, hvordan inspektionsmyndighederne prioriterer deres opgaver og aktiviteter, hvilket er et af de vigtigste skridt i forbindelse med udarbejdelsen af inspektionsplaner. En vigtig anbefaling fra dette projekt var at udvikle en praktisk vejledning om planlægning af miljøinspektioner, som ville være tilstrækkelig fleksibel til at imødekomme de forskellige behov hos inspektionsmyndighederne i IMPEL-medlemsstaterne og samtidig ville sætte dem i stand til at opfylde kravene i RMCEI.

Fase III. Gennemførelse af den trinvise vejledning i planlægning af miljøinspektioner

Det vigtigste mål med dette projekt, der blev gennemført i 2008 og 2009, var at lette, støtte og fremme gennemførelsen af Doing the right things-metodologien ved hjælp af den trinvise vejledning.

Praktikere fra 24 IMPEL-medlemslande deltog i workshopperne og uddannelsesmøderne. Alle målene blev nået gennem de produkter, der er beskrevet i hovedrapporten. De resulterende konklusioner førte til anbefalinger for det fremtidige IMPEL-arbejde og opfølgningsaktiviteter.

Under forvaltningen af projektet blev der gjort nyttige erfaringer, som deles heri.

Generelt kan resultatet af dette projekt beskrives som: øget viden i IMPEL-medlemslandene om metodologien som beskrevet i den trinvise vejledning; i næsten alle IMPEL-medlemslande er der indledt en diskussion om gennemførelsen af metodologien; og en vellykket gennemførelse af metodologien fandt sted i en række inspektionsmyndigheder.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Færdiggjort – Period: 2006 - 2009 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter