IMPEL Logo

Håndhævelsesforanstaltninger

2015 - 2018

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Projektet om håndhævelsesforanstaltninger blev iværksat af følgende grunde:

  • De kompetente myndigheder udtrykte behov for en formaliseret projektramme for at integrere håndhævelsesinspektioner i deres egne lande;
  • Internationalt samarbejde er afgørende for at løse internationale miljøproblemer; og
  • Nettet af håndhævende myndigheder på området skal opretholdes og udvides til at dække alle medlemsstater for at sikre en effektiv inspektionsordning.

Projektserien om håndhævelsesforanstaltninger har i nogen tid dannet grundlaget for den praktiske aktivitet i IMPEL-TFS-klyngen. Resultaterne og dataene fra projektet betragtes som meget vigtige af Europa-Kommissionen og blev anvendt i dens nylige konsekvensanalyse i forbindelse med revisionen af forordningen om overførsel af affald (660/2014). UNEP har også brugt data og vejledning til at informere sit arbejde og udarbejde rapporter. Interpol har også støttet sig til projektet for at gennemføre sine aktiviteter.

Målene med dette projekt er at:

  • Arbejde for et passende inspektionsniveau i alle medlemsstater og et ensartet håndhævelsesniveau på alle udgangssteder i EU
  • Fremme inspektioner på lastningsstederne og tilskynde til en vugge-til-grav-tilgang til inspektion for at minimere ulovlige overførsler
  • Verificere affaldets bestemmelsessted og behandlingen på deres bestemmelsessted i eller uden for Europa;
  • Sørge for et lettilgængeligt europæisk håndhævelsesprojekt for alle samarbejde med hinanden og også med andre regulerende myndigheder, f.eks.g. politi og toldvæsen;
  • Opspore ulovlige overførsler og afskrække fra fremtidige overførsler gennem effektiv kommunikation og vejledning;
  • Facilitere tilbagetagelsesprocedurer, efter at en ulovlig overførsel har fundet sted, og,
  • Vise, at medlemsstaterne tager håndhævelsen af WSR alvorligt.

Relaterede filer/oplysninger

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Færdiggjort – Period: 2015 - 2018 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter