IMPEL Logo

Konference om miljøhåndhævelsesnetværk

2017

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Med udgangspunkt i den dynamik, der blev skabt af den meget vellykkede netværks-konference i 2016, som fandt sted i Utrecht den 12.-13. maj, indeholder dette kommissorium en plan for at gå videre med udviklingen af de partnerskaber, der er etableret med netværkene for dommere (EU FJE), anklagere (ENPE) og politi (ENVI CrimeNet).

Det har til formål at:
1. Yderligere udvikle forbindelser og partnerskaber med centrale aktører i overholdelseskæden og,
2. Fokusere på to "problematiske" tematiske områder med henblik på casestudier og samarbejde: affald og naturbeskyttelse.

Forslaget til denne konference vil derefter fokusere på den problematiske udfordring med at gennemføre og håndhæve lovgivning vedrørende affald og naturbeskyttelse. Konferencen vil gå mere i dybden med disse emner ved at afholde mange flere praktiske casestudieworkshops. Formålet er at fremhæve casestudier af godt samarbejde og bedste praksis mellem tilladelsesudstedere/inspektører, anklagere, dommere og politifolk. Vi vil fremvise de erfaringer, vi har gjort, og casestudier, hvor tingene kunne have været bedre, samt hvad vi alle kan gøre for at forbedre miljøbeskyttelsen. Der skal i konferencens sessioner lægges særlig vægt på forbindelserne og kommunikationen mellem de enkelte dele af kæden.

På et generelt plan er et bedre og mere dybtgående samarbejde mellem netværkene et klart mål og en klar målsætning ved at blive bedre til at kommunikere med hinanden og samarbejde på et mere struktureret grundlag med den ekstra mulighed, at fremtidige fælles projekter kan gennemføres på et mere regelmæssigt grundlag.

Relaterede filer/information

 

 

Number: 2017/25 – Status: Færdiggjort – Period: 2017 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags: enforcement

Subscribe to our newsletter