IMPEL Logo

Miljømæssige hændelser og katastrofeberedskab

2018

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Der findes en lang række nationale love og bestemmelser, som kræver, at operatører skal indføre planer og ordninger for at forebygge, reagere på og afhjælpe miljøskader som følge af naturlige og teknologiske hændelser. Miljøbeskyttelsesagenturer arbejder også under en række forskellige opgaver og krav for at hjælpe operatørerne med at forebygge hændelser og med at planlægge og gennemføre indsatser i forbindelse med hændelser og nødsituationer. Denne mangfoldighed af opgaver og krav har sandsynligvis resulteret i inkonsekvente ordninger til forebyggelse og afhjælpning af miljøhændelser.

Dette projekt er en mulighed for at identificere, lære af og lette gennemførelsen af bedste praksis i EU's ØPA'er med hensyn til at reagere på miljøhændelser og nødsituationer. Dette vil til gengæld give en bedre beskyttelse af miljøet i Europa, især når der er mulighed for grænseoverskridende virkninger, og bidrage til at sikre en mere effektiv afhjælpning af miljøskader efter en hændelse.

Forventede resultater:

  • En skrivebordsundersøgelse af ordninger for miljøhændelser og beredskabsforanstaltninger i udvalgte ØPA'er i og uden for EU med henblik på at identificere den nuværende praksis og de centrale elementer i de nuværende ordninger.
  • Udarbejdelse af et simpelt spørgeskema, der identificerer, hvilke ordninger for hændelser og beredskab i tilfælde af ulykker og nødsituationer der allerede findes i ØPA'er i og uden for Europa.
  • Rapportering af casestudier om bedste praksis og vejledning baseret på de centrale komponenter med henblik på formidling i forskellige formater til EU's ØPA'er for at tilskynde til og informere om bedste praksis. Identifikation af muligheder for personlig kommunikation af projektresultater og vejledning om bedste praksis til indsamlede ØPA-repræsentanter.

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Færdiggjort – Period: 2018 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter