IMPEL Logo

Miljøinspektioner af industrianlæg i overensstemmelse med direktivet om industrielle emissioner (IED)

2012 - 2013

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Målet med dette projekt var at tilrettelægge en udveksling af oplysninger om bedste praksis for gennemførelsen af artikel 23 og andre inspektionsrelevante artikler i IED. Under hensyntagen til den vejledning om inspektionsplanlægning og risikovurdering, som IMPEL allerede har udarbejdet, og til kravene i IED blev der udarbejdet en interaktiv vejledning om IED-inspektion.

Denne vejledning har til formål at hjælpe praktikere med at besvare de grundlæggende spørgsmål, som enhver inspektionsmyndighed skal tage stilling til, når den implementerer IED i sin inspektionsramme og (IMPEL-)inspektionscyklus. I løbet af IED-inspektionsprojektet blev IED-inspektionsforpligtelserne tilpasset til inspektionscyklussen, ligesom inspektionscyklussen blev tilpasset til de tekniske og juridiske vilkår for IED'en. Som følge heraf giver vejledningen en fælles forståelse af de tekniske og juridiske inspektionstermer, der anvendes i IED, og bidrager til at skabe lige vilkår for anvendelsen af de nye inspektionsforpligtelser i IED i IMPEL-medlemsstaterne.

I kapitel 5 i vejledningen findes en samling af alle relevante artikler om inspektion med en beskrivelse af indholdet og dets betydning samt et link til den relevante del af inspektionscyklussen i vejledningen.

Number: 2012/06 – Status: Færdiggjort – Period: 2012 - 2013 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter