IMPEL Logo

Miljøinspektioner af industrianlæg i overensstemmelse med direktivet om industrielle emissioner (IED) - Udarbejdelse af IRAM-relaterede inspektionsprogrammer

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Den 6. januar 2011 trådte direktivet om industrielle emissioner (IED) i kraft, og dets bestemmelser, der er anført i artikel 80, stk. 1, skal være gennemført i national lovgivning inden for to år. IED fastsætter nye krav til inspektion af industrianlæg som beskrevet i direktivets artikel 23. Forpligtelserne vedrørende rutinemæssige miljøinspektioner udgør en ny udfordring for EU's medlemsstater.

Dette projekt bygger på det arbejde, der er udført i IMPEL-netværket i de foregående år. Se venligst IMPEL-projektet fra 2012 om IED-inspektioner og projektet fra 2011 kaldet easyTools. Efter at forpligtelserne i forbindelse med IED er blevet klarere efter gennemførelsen i medlemsstaterne (og med hjælp fra den vejledning, der blev udviklet under IMPEL-projektet om IED-inspektioner), var der inden for IMPEL støtte til yderligere behov for at udvikle vejledning og et muligt it-værktøj til inspektionsprogrammer.

Number: 2013/08 – Status: Færdiggjort – Period: – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter