IMPEL Logo

Samarbejde mellem EU og Afrika

2009 - 2012

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

I februar 2008 underskrev IMPEL et aftalememorandum med Basel-konventionens sekretariat (SBC). Inden for rammerne af dette aftalememorandum blev IMPEL TFS og SBC enige om at samarbejde om komponent 4 i SBC's projekt om elektronisk affald til Afrika. Dette projekt, der blev iværksat i 2009, har til formål at udstyre Vestafrika og andre afrikanske lande med henblik på at kunne håndtere det voksende problem med import af e-affald fra de industrialiserede lande og dermed beskytte borgernes sundhed. Projektet har 4 komponenter:

1) En undersøgelse af strømmen af e-affald til Benin, Elfenbenskysten, Ghana, Liberia og Nigeria

2) En national vurdering af e-affald i Benin, Ghana og Nigeria

3) En socioøkonomisk undersøgelse af e-affald i Nigeria med en undersøgelse af muligheden for internationalt samarbejde mellem afrikanske SMV'er og europæiske genbrugsvirksomheder. Den samme undersøgelse vil blive gennemført i Ghana.

4) Et håndhævelsesprogram i Benin, Egypten, Ghana, Nigeria og Tunesien under ledelse af IMPEL med det formål at forhindre ulovlig eksport fra Europa til Vestafrika. Programmet består af 2 uddannelsesworkshops i Europa og en i hvert af de fem lande.

Under paraplyen blev der afholdt en række workshops og kurser.

 

Number: 2009/07 - 2010/14 - 2011/20 - 2012/17 – Status: Færdiggjort – Period: 2009 - 2012 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter