IMPEL Logo

Erfaring med undtagelser fra IED BAT-AEL's

2014 - 2016

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Artikel 15, stk. 4 & 5, i direktivet om industrielle emissioner 2010/75/EU (IED) giver IMPEL´medlemmerne mulighed for at bestemme, at der under visse omstændigheder kan fastsættes en mindre streng emissionsgrænseværdi (ELV) end BAT-AEL i en tilladelse.Medlemsstaterne er ved at udarbejde deres egne forslag til gennemførelse, som efterfølgende vil blive gennemgået af Kommissionen. Kommissionen har ikke offentliggjort nogen retningslinjer for, hvordan denne bestemmelse skal gennemføres. Dette kan føre til forskellige fortolkninger i de forskellige IMPEL-medlemsstater. Dette projekt har til formål at identificere god praksis og hjælpe tilsynsmyndighederne i IMPEL med at udvikle en mere konsekvent tilgang til IED-undtagelser.

Fase I: Udveksling af udkast til forslag mellem medlemsstaterne om gennemførelse af undtagelser fra BAT-AEL'er i henhold til artikel 15, stk. 4 og 5, i IED

I oktober 2013 mødtes det europæiske netværk af cheferne for miljøbeskyttelsesagenturernes interessegruppe for bedre regulering med ledende repræsentanter fra IMPEL-netværket. Et af de punkter, der blev drøftet, var en lille undersøgelse, der blev gennemført på tværs af IMPEL-netværket om, hvordan undtagelser i henhold til artikel 15 i IED kan anvendes i forskellige medlemsstater.
Resultaterne af undersøgelsen havde antydet, at det kunne være nyttigt at:

  • arbejde sammen for bedre at forstå det grundlag, på hvilket en undtagelse ville være berettiget, især med hensyn til uforholdsmæssigt store omkostninger
  • at dele og eventuelt udvikle fælles værktøjer eller tilgange

Phase I bygger på dette arbejde og bragte de kompetente IMPEL-myndigheder sammen for at:

  • Dele, hvordan undtagelsesbestemmelserne i artikel 15, stk. 4 og 5, kan anvendes;
  • Dele eventuelle metoder, der udvikles til anvendelse af artikel 15, stk. 4 og 5;
  • Facilitere mulighederne for, at de kompetente myndigheder kan samarbejde og udveksle bedste praksis

Fase II: Erfaringer med undtagelser fra IED BAT-AEL'er

Dette projekt vil:

  • afholde en workshop for at udveksle bedste praksis med henblik på at fastlægge anmodninger om IED-undtagelser fra BAT-AEL'er
  • assistere tilsynsmyndighederne med at fastlægge anmodninger om undtagelser for de andre industrisektorer, der har offentliggjort BAT-konklusioner: Kloralkaliproduktion, fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, fremstilling af papirmasse og papirindustri, papirmasse og pap, garvning af huder og skind og raffinering af mineralolie og gas.
  • Støtte tilsynsmyndighederne og Kommissionen med at udvikle BAT-AELS for de andre sektorer, som endnu ikke har fået offentliggjort BAT-konklusioner.

Relaterede filer/oplysninger

 

 

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Færdiggjort – Period: 2014 - 2016 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter