IMPEL Logo

Undersøgelse af brugen og effektiviteten af supplerende metoder til miljøinspektion med henblik på at sikre overholdelse af reglerne

2011 - 2012

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Komplementære tilgange er et meget nyttigt bidrag til de regulerende myndigheders værktøjskasse til at gennemføre miljølovgivningen og opnå miljøresultater. De defineres som foranstaltninger, der anvendes som supplement til miljøinspektioner for at bidrage til at nå mål som f.eks. overholdelse af miljøkravene. Nogle eksempler på supplerende tilgange til miljøtilsyn er:

  • Forsyning af råd og vejledning.
  • Offentliggørelse af ranglister over emissioner, overholdelse osv.
  • Selvcertificering af operatørernes overholdelse af reglerne.
  • Anvendelse af frivillige miljømedarbejdere.
  • Engagement med virksomheder på højt niveau (f.eks. som bestyrelsesmedlem eller direktør), ikke kun på anlægsniveau.

For at anvende supplerende tilgange og miljøinspektioner mest effektivt bør miljøtilsynsmyndighederne vælge tilgange i overensstemmelse med omstændigheder som:

  • De ønskede aktiviteter, output og resultater, som i vid udstrækning er styret af den pågældende reguleringsordning samt eventuelle andre bredere mål for den tilsynsførende myndighed.
  • De drivkræfter, der motiverer de regulerede virksomheder til at overholde reglerne.
  • Overvejelse af andre aspekter af det regulerede samfund, såsom sektor og størrelse.
  • Hensyn til holdninger og andre adfærdselementer i det regulerede samfund.

Interventioner, der anvendes, bør også opfylde kravene til “bedre” eller “smart” regulering, og nogle gange kan det være nødvendigt at samarbejde med andre organer for at udøve indflydelse på virksomhederne. Der skal stadig være et reguleringselement i enhver ordning. For at hjælpe de regulerende myndigheder med at træffe valg af de tilgange, der skal anvendes, indeholder denne rapport eksempler på komplementære tilgange sammen med et flowdiagram og en matrix, der viser, hvordan processen kan fungere.

 

Number: 2011/22 – Status: Færdiggjort – Period: 2011 - 2012 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter