IMPEL Logo

Finansielle bestemmelser

2016

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Når anlægsområder går i likvidation, er der generelt ikke taget højde for miljøoprydning, og der efterlades betydelige miljømæssige efterladenskaber, som efterfølgende skal behandles. Der er blevet søgt forskellige løsninger i Europa, herunder forsikringspolicer, finansielle bestemmelser og kautioner. Spørgsmålet om insolvens er stadig aktuelt, og selv hvis der træffes foranstaltninger, ignoreres disse ofte af likvidator med det resultat, at der ikke bliver noget tilbage til miljøet, da det betragtes som underordnet selskabsretten. I sidste ende kan langvarige retssager stadig resultere i, at skatteyderne betaler udgifterne, hvilket er i direkte modstrid med princippet om, at forureneren betaler.

Dette er mest kritisk, når miljøgodkendelser har tilladt kortvarig miljøforringelse på den udtrykkelige betingelse, at forringelsen i det mindste vil være genoprettet ved aktivitetens ophør, og at operatøren vil opretholde en passende finansiel hensættelse til at dække risikoen for virksomhedens konkurs, før denne genopretning er sket.

Fase I &; II

Det er hensigten, at dette projekt skal fokusere på at udarbejde retningslinjer for principperne for anbefalede finansielle hensættelser, der tager fat på de tre hovedpunkter:

 1. Er det tilstrækkeligt?
 2. Er den sikker?
 3. Er den tilgængelig, når det er nødvendigt?

Der er et ønske om at gøre noget af denne art nu, da EPA-netværket erkendte, at det ville tage lang tid, hvis der kom regler, hvis de kom. Disse syntes at være mest relevante for arven fra deponering og minedrift og harmonisering af eksisterende fremgangsmåder (foretrukket frem for nyopfindelse).

Reguleringsmyndighederne vil få en bedre forståelse af, hvilke finansielle bestemmelser der vil fungere i forskellige scenarier, der kan vælges passende finansielle bestemmelser, og spørgsmålet om at skabe fremtidige arveforpligtelser vil blive behandlet bedre.

Fase III

Denne sidste del af projektet følger op på og bygger på resultaterne af IMPEL-projektet Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse (2016/2017). Projektets sidste fase har til formål at undersøge anvendelsen af de irske og spanske værktøjer i andre jurisdiktioner. Dette vil sandsynligvis kræve udarbejdelse af en version af det spanske MORA-værktøj med en engelsksproget brugergrænseflade.  Tilsynsmyndigheder og operatører vil få en bedre forståelse af tilgængeligheden og egnetheden af finansielle værktøjer, hvilket vil resultere i en forbedret:

 • Beskyttelse af miljøet
 • Beskyttelse af de offentlige finanser
 • Implementering af princippet om, at forureneren betaler
 • Investering i forebyggelse af forurening

Output og resultater:

 • En evaluering af den potentielle bredere anvendelse (på andre retsområder) af den irske og spanske model (og den nederlandske tilgang, hvis den foreligger).
 • Tillid til beslutningstagning, potentielle fordele i form af strømlining af processen og reduktion af den lovgivningsmæssige byrde (dette er konstateret i Spanien, hvor operatørerne tilpasser deres datasæt for at være kompatible med MORA).

Projektet 2021 bygger på resultaterne af projektet Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse (2016 til 2018 & 2020).  Dette projekt vil tage det tidligere resultat (rapport) og gøre det tilgængeligt som et webbaseret værktøj.

Relaterede filer/oplysninger

 • Direktiverne om deponering af affald og mineaffald.
 • Miljøansvarsdirektivet og SEVESO.
 • Direktivet om industrielle emissioner og relateret national lovgivning.

Number: 2021/14, 2020/23, 2018/20, 2017/22, 2016/20 – Status: Løbende – Period: 2016 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter