IMPEL Logo

God praksis for håndtering af nitratforurening fra landbrug og gårde

2014 - 2016

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Nitratforurening fra landbruget er et vigtigt område for IMPEL at arbejde med på grund af den ringe overholdelse af vandrammedirektivet og nitratdirektivet.

I 2013 blev der afholdt et successprojekt for at etablere netværk mellem landbrugs- og miljøinspektører inden for diffus forurening og nitratdirektivet. Der blev afholdt to feltbesøg, hvor der blev set på de to primære emneområder. Medlemmerne af projektet har identificeret, at de ønsker at fortsætte arbejdet på dette område gennem flere udvekslingsbesøg og gennem udvikling af et vejledningsdokument til udveksling af god praksis på dette område med henblik på at fremme gennemførelsen.

Fire hovedtemaer blev identificeret:

  1. Målretning - planlægning, dokumentation & prioritering (herunder specifikke risikokriterier);
  2. På stedet - løsninger for landbrugerne for at hjælpe dem med at gennemføre direktivet, herunder om muligt cost-benefit-analyser - værktøjer til at gøre inspektioner mere effektive;
  3. Partnerskabsarbejde - anvendelse af det lovgivningsmæssige landskab til at opnå flere fordele - opnåelse af finansieringskilder til at gennemføre løsninger på stedet;
  4. Udvikling af mekanismer til sikring af overholdelse for at opnå miljøfordele.

Der blev organiseret yderligere udvekslingsbesøg om dette emne, og i projektets vinger udarbejdede holdet et indledende vejledningsdokument, som kan udvides og opdateres med erfaringerne.

I 2015 og 2016 vil projektet fortsætte med at udvide vejledningsdokumentet med flere eksempler på god praksis. For det andet vil det udvikle en projektplan for etablering af en online wiki-platform til udveksling af erfaringer. Vejledningsdokumentet vil derefter blive overført til dette webbaserede værktøj, hvilket forventes at forbedre tilgængeligheden af den indsamlede viden. Miljøstyrelsen har positive erfaringer med denne form for vejledning til de danske kommuner.

Relaterede filer/oplysninger

 

Number: 2014/13 - 2015/12 - 2016/11 – Status: Færdiggjort – Period: 2014 - 2016 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter