IMPEL Logo

God praksis i forbindelse med gennemførelsen af EU's handlingsplan mod handel med vilde dyr og planter

2018

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Udførelsen af EU-handlingsplanen mod handel med vilde dyr og planter kræver bred støtte, ikke kun fra EU-institutionerne, men også fra EU-agenturerne – Europol og Eurojust –, medlemsstaterne og deres relevante agenturer, EU-delegationerne, medlemsstaternes ambassader i tredjelande.

Målet med dette IMPEL-projekt vil være at analysere de forskellige former for god praksis for gennemførelse af EU's værktøjer til bekæmpelse af handel med vilde dyr og planter og at udarbejde en vejledning, som kan deles og anvendes af alle medlemsstater.

Et af projektets generelle mål er at udarbejde en referenceguide til en kernegruppe af håndhævelsesmyndigheder i EU's medlemsstater, som skal sætte dem i stand til at håndtere problemet med handel med vilde dyr og planter med succes.

Det omfatter:

  • Udveksling af løsninger vedrørende gennemførelsesproblemer;
  • Facilitering af gennemførelsen og fortolkningen af de tilgængelige værktøjer;
  • Udførelse af fælles inspektioner;
  • Udvikling af webapplikationer;
  • Identificering af mangler i gennemførelsen;
  • Giver et overblik over tilgange i de forskellige europæiske lande;
  • Facilitering af samarbejdet mellem aktører fra overensstemmelseskæden, også med henblik på at definere konsekvente løsninger på gennemførelsesproblemer.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Løbende – Period: 2018 – Topic: Beskyttelse af naturen - Tags:

Subscribe to our newsletter