IMPEL Logo

IED Baseline-rapport

2015 - 2017

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Baseline-rapporten har kun været indført i EU-lovgivningen i få år. Ikke desto mindre har nogle medlemsstater allerede opnået en betydelig erfaring med jordbundsundersøgelser, med veletablerede procedurer, der i nogle tilfælde er baseret på årtiers praktisk erfaring.

Målet med IED-grundrapporten er først og fremmest at vurdere jordbundskvaliteten i begyndelsen af fornyelsen af tilladelsen til en industriel aktivitet for at fastlægge en udgangssituation. Målet er at tilvejebringe et sammenligningsgrundlag ved den endelige lukning af aktiviteten for at gøre det muligt at anvende princippet om, at forureneren betaler, på et objektivt grundlag.

En bedre gennemførelse af IED-grundrapporten betyder også mere effektive procedurer, der fører til bedre viden om jordbundens tilstand for en mindre investering i form af varighed og omkostninger til undersøgelser. Dette kan opnås gennem en mere snæver målretning af feltarbejdet.
I betragtning af den varierende grad af lovgivningsmæssig og praktisk erfaring på dette område blandt medlemsstaterne kunne IMPEL bruge den eksisterende erfaring i sit netværk til at indsamle den bedste praksis og identificere nøglefaktorer for repræsentativitet i jordbundsundersøgelser for at bidrage til at fremme en både effektiv og pragmatisk tilgang til udviklingen af basislinjerapporter.

;Det kunne også identificere de vigtigste udfordringer i forbindelse med gennemførelse og praktisk håndhævelse samt løsninger på disse, som allerede er blevet indført af praktikere.

Det er hensigten at udarbejde en liste over de eksisterende procedurer blandt vores medlemmer og en analyse af de bedste praksis, der allerede er gennemført. Medlemmerne kan drage fordel af den viden og erfaring, der allerede er på plads, og tage det, de finder anvendeligt til deres behov.

Relaterede filer/oplysninger

 

 

Number: 2015/24 - 2016/10 - 2017/11 – Status: Færdiggjort – Period: 2015 - 2017 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter