IMPEL Logo

IMPEL - samarbejde i Asien

2011 - 2013

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Medlemmer af IMPEL TFS-styringsudvalget deltager hvert år i workshopper i Asia Network on the Prevention of Illegally Transboundary Movements of Hazardous Wastes og i Regional Enforcement Network for Chemicals and Waste (REN).

Ved workshoppens emner vedrører normalt e-affald og ESM, nationale opdateringer om håndhævelsesaktiviteter med de nyligt indførte og nyligt ændrede forordninger om farligt affald, statistikker over grænseoverskridende transport, ulovlige sager samt relevante politikker om genanvendelse og ESM af farligt affald. Der drøftes også de vanskeligheder, som landene står over for i forbindelse med tilbagetagelse af opdagede ulovlige grænseoverskridende overførsler.

IMPEL spiller en vigtig rolle i diskussionen om, hvordan samarbejdet mellem netværkene kan forbedres, og gav deltagerne en præsentation af brugen og fordelene ved Basecamp og de nyligt etablerede verifikations- og kommunikationsprocedurer. Nogle lande, såsom Indonesien og Singapore, gav udtryk for deres interesse for at blive involveret i et fælles projekt om verifikationer. Det blev besluttet, at spørgsmålet om tilbagetagelse på den næste workshop skal være et fælles projekt.

Number: 2011/19 - 2012/16 - 2013/21 – Status: Færdiggjort – Period: 2011 - 2013 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter