IMPEL Logo

IMPEL's netværkskonference 2018

2018 - 2018

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Efter to år i træk med afholdelse af EU-netværkskonferencer (2016 Utrecht og 2017 Oxford) erkendte IMPEL behovet for at afholde en dedikeret konference om netværkets, de fem ekspertgruppers og deres medlemmers arbejde, fremskridt og vejen frem; især i relation til Europa-Kommissionens initiativ til sikring af miljøoverholdelse.

Konferencen har til formål at:

 • Præsentere status for operationaliseringen af IMPEL's holdning/ambitionsdokument om ‘Environmental Compliance Assurance’ (2018)
 • Forøge det (strategiske) medlemskab af IMPEL
 • Fremme og formidle IMPEL’s resultater og output
 • Diskutere og fremlægge et flerårigt strategisk uddannelses- og kapacitetsopbygningsprogram, der dækker nøgleområder, der er identificeret som mangler og behov i forbindelse med gennemførelsen
 • Diskutere koordinerede håndhævelsesforanstaltninger på tværs af EU på forskellige områder
 • Informere og afstemme med interessenter og strategiske partnere, der er aktive i overholdelseskæden
 • Vise innovative nye værktøjer og tiltag til støtte for IMPEL-medlemmer i deres arbejde og ansvar
 • Facilitere udveksling af bedste praksis, casestudier og knowhow

Konferencen vil også give de 5 ekspertgrupper mulighed for at holde deres møde i forbindelse med konferencen.

Resultater og output:

 • Modtagelse af medlemmernes input til de fremlagte foranstaltninger og måder at øge og sikre miljøoverholdelse på.
 • Større profil for IMPEL blandt medlemmer, interessenter, partnere og eksternt
 • Rammer for et flerårigt uddannelses- og kapacitetsopbygningsprogram, herunder områder, behov, værktøjer og uddannelsesplaner, finansiering og ressourcer
 • Forslag til fælles inspektionsaktioner i hele EU og måder at gennemføre dem på

Relaterede filer/oplysninger

 

Number: 2018/21 – Status: Færdiggjort – Period: 2018 - 2018 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter