IMPEL Logo

IMPEL for bæredygtighed

2022

Løbende

Projektet "IMPEL for bæredygtighed - helbrede verden" har til formål at få indsigt i IMPEL-netværkets interesse for uddannelse for bæredygtighed.

Det primære mål er at skabe et netværk af eksperter, der arbejder sammen om at udbrede miljøuddannelse for bæredygtighed som reference i Europa for alle uddannelsesfællesskaber og medborgerskab generelt, som kaldes uddannelse for livslangt.

Som mål, der er indlejret i den foregående:

  • Samarbejde om at tage miljøundervisning for bæredygtighed ud over klasseværelset og bygge broer i tider med Climate Urgency for at udvide samfundets indsats mod effektiv forandring.
  • Udvikle og dele ressourcer, materialer og forskning om læring for miljømæssig bæredygtighed, identificere, registrere og dele eksempler på god praksis, herunder gennem eksisterende onlineplatforme og støtte netværkssamarbejde mellem nationale og andre organisationer, der er aktive inden for uddannelse og miljømæssig bæredygtighed i formel og ikke-formel uddannelse og erhvervsuddannelse.

Projektet er orienteret mod, hvordan IMPEL gennem resultaterne af sine projekter kan give input til uddannelsesområderne universitet, erhvervsuddannelse, gymnasium, selv til de tidligste områder af miljøuddannelse (tidlig barndom, primær og sekundær uddannelse), støtte omdannelsen af formelle, ikke-formelle og uformelle miljøuddannelsessektorer mod en ny kultur for bæredygtighed og bruge miljøuddannelse til at håndtere de aktuelle menneskelige virkninger af klimaændringer, såsom vejrrelaterede katastrofer og klimauretfærdighed, samtidig med at der skabes og afbalanceres en ny verden for fremtiden.

Der vil blive arbejdet med følgende otte specifikke områder i netværket med hovedfokus på universitet, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse (rettet mod de forskellige faglige sammenslutninger): Småbørn, grundskole, gymnasium, gymnasium, erhvervsuddannelse, universitet, ikke-formel uddannelse og voksenuddannelse.

Projektet er i overensstemmelse med Kommissionens strategi, der er indeholdt i dens forslag til henstilling af 14. januar 2022 om læring for miljømæssig bæredygtighed, som indeholder nærmere oplysninger om en ny europæisk kompetenceramme, der skal bidrage til udviklingen af viden, færdigheder og holdninger i forbindelse med klimaændringer og bæredygtig udvikling. Desuden forpligter den sig til i samarbejde med medlemsstaterne bl.a. at udvikle og udveksle støttematerialer og lette udvekslingen af god praksis. 

Der er derfor også en grund til at give IMPEL mulighed for at arbejde med dette projekt: "sammen kan vi gøre det".


Number: 2022(VIII) WG-6 – Status: Løbende – Period: 2022 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter