IMPEL Logo

IMPEL-TFS NCP-møder om bedste praksis

2007

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Internationalt samarbejde og tilpasning er meget vigtigt, når det gælder håndhævelse af den europæiske forordning om overførsel af affald (WSR) (EF) nr. 1013/2006, jf. artikel 50. Tidligere og igangværende IMPEL-TFS-projekter (TransFrontier Soverførsler af affald) har vist, at det er vigtigt at samarbejde som kompetente myndigheder. For at forbedre samarbejdet og tilpasningen af håndhævelsen er det nødvendigt med hyppig kontakt mellem de europæiske håndhævelsesmyndigheder for at forbedre samarbejdet og tilpasningen af håndhævelsen. Dette projekt letter udvekslingen af oplysninger og erfaringer, casestudier, diskussioner om fortolkninger og inspektionsmetoder mellem de nationale kontaktpunkter for TFS (NCP’s).

De årlige møder om bedste praksis har til formål at:

  • udveksle oplysninger, arbejdsmetoder, casestudier og erfaringer;
  • informere deltagerne om nye udviklinger;
  • Styrkelse af netværket af nationale kontaktpunkter, der er involveret i håndhævelsen af WSR 1013/2006

Number: 2007/20 - 2009/06 - 2011/14 - 2012/11 - 2013/23 - 2014/02 - 2015/07 - 2016/06 - 2017/04 - 2018/03 - 2019/04 – Status: Løbende – Period: 2007 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter