IMPEL Logo

Gennemførelse og anvendelse af BREF'er

2004

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Det vigtigste mål med dette IMPEL-projekt har været at gennemføre en informationsudveksling om reel BREF-anvendelse og BAT-implementering mellem IMPEL-medlemmer og operationelle myndigheder med ansvar for BREF-spredning og BAT-implementering i medlemsstaterne.

Nogle af konklusionerne

  • Informationsstrukturen på nationalt plan og EU-plan bør være mere klar og tilgængelig for miljømyndigheder og erhvervsdrivende i industrien.
  • Nationale retningslinjer/praksis baseret på BREF'erne og andre oplysninger kan delvis erstatte behovet for oversatte BREF'er.
  • Industrien bør deltage aktivt i udviklingen af nationale retningslinjer og emissionsstandarder og i udarbejdelsen og revisionen af BREF'er.
  • Faglige sammenslutninger spiller også en central rolle i denne informationsformidlingsproces.
  • De vigtigste tilgange til BAT-vurdering er en standardiseret tilgang (retligt bindende/retningsgivende standarder defineret på nationalt eller regionalt plan) eller en tilgang, hvor der gives tilladelse fra sag til sag, eller en blanding af disse to tilgange.
  • Erfaringsudveksling af gode eksempler på procedurer for udstedelse af tilladelser i forskellige sektorer kan helt sikkert være nyttigt. Det betyder fri adgang til retningslinjer, informationsinitiativer osv. med henblik på at forbedre myndighedernes informationsniveau, ikke kun på nationalt og regionalt, men også på lokalt plan.
  • Internet, workshopper, møder, cd-rom'er, hotline er de mest almindelige værktøjer, der anvendes til at uddanne udstedere af tilladelser og andre interessenter.
  • Det netværk, der blev opbygget under BREF-skrivningsprocessen, kan anvendes som uformel informations- og støttekilde

 

Number: 2004/12 – Status: Færdiggjort – Period: 2004 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter