IMPEL Logo

Gennemførelsesudfordring 2021

2021

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

IMPEL har gennemført et par lignende undersøgelser i de seneste år, som har givet en masse nyttige oplysninger.  Situationen har imidlertid ændret sig dramatisk med mange landes erklæring af en klimakrise, en enorm stigning i bevidstheden om plastik og den globale nedgang i biodiversiteten.  Denne situation er blevet væsentligt forværret af den igangværende COVID-19-pandemi, som i høj grad har afsporet reguleringsprogrammer og i sidste ende vil påvirke den offentlige sektors budgetter og finanserne for dem, der forventes at overholde miljølovgivningen. Der er behov for dette arbejde for fuldt ud at identificere og kvantificere disse nye udfordringer og søge at fremhæve muligheder og løsninger til støtte for forskriftssamfundet. Arbejdet vil også direkte bidrage til udarbejdelsen af en flerårig strategiplan for 2022 og fremefter.

Det ønskede resultat af projektet er at få en god forståelse af de presserende problemer, så der kan findes potentielle løsninger til støtte for forskriftssamfundet.

Det arbejde vil også direkte bidrage til udarbejdelsen af et flerårigt strategiprogram for 2022 og fremefter.

Number: 2021/18 – Status: Færdiggjort – Period: 2021 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter