IMPEL Logo

Implementeringsudfordring - Indarbejdelse af resultaterne i IMPEL's arbejdsprogram.

2015 - 2017

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

IMPEL gennemførte for nylig en undersøgelse - "Udfordringer i den praktiske gennemførelse af EU's miljølovgivning og hvordan IMPEL kan hjælpe med at overvinde dem" - der omfattede en spørgeskemaundersøgelse og skrivebordsbaseret forskning for at identificere de vigtigste gennemførelsesudfordringer, som miljømyndighederne i dets medlemslande står over for. Dette har givet meget nyttige oplysninger til at hjælpe med at fokusere IMPEL's arbejdsprogrammer for fremtiden.

Der er nu behov for yderligere arbejde for at uddybe den mere detaljerede karakter af de gennemførelsesudfordringer, der er blevet identificeret, og for at undersøge tværgående spørgsmål og temaer. Dette vil give et værdifuldt input til at hjælpe med at identificere specifikke prioriteter for IMPEL's fem ekspertgrupper og til at udforme IMPEL's flerårige strategi for fremtiden.

Dette arbejde bidrager også til at identificere foreløbige muligheder for forbedring af undersøgelsesmetodologien og vil tjene som et vigtigt input i et specifikt projekt om dette spørgsmål, der skal gennemføres på et senere tidspunkt. Metoden vil hjlpe lande og organisationer med at genkende tendenser og udviklinger i hindringer mod implementering i medlemsstaterne.

Dette projekt havde til formål at opnå følgende:
1. En bedre forståelse af sammenhængen mellem gennemførelsesudfordringerne og de tværgående temaer og spørgsmål.
2. Større klarhed over de underliggende årsager til gennemførelsesproblemerne, og hvor de opstår, og hvordan IMPEL kan tage fat på dem gennem projekter og aktiviteter i sit arbejdsprogram.
3. Et bedre prioriteret og målrettet arbejdsprogram for de kommende år med større fordele for IMPEL-medlemmer, der deltager i programmet.
4. Identifikation af foreløbige muligheder for forbedring af undersøgelsesmetodologien.

Fase II

Der blev gennemført en opfølgende undersøgelse, da der var behov for yderligere arbejde for at uddybe den mere detaljerede karakter af de gennemførelsesudfordringer, der er blevet identificeret, og for at undersøge tværgående spørgsmål og temaer. Dette ville give et værdifuldt input til at hjælpe med at identificere specifikke prioriteter for IMPEL's 5 ekspertgrupper og til at udforme IMPEL's flerårige strategi for fremtiden.

Dette arbejde hjalp også med at identificere foreløbige muligheder for forbedring af undersøgelsesmetodologien og vil tjene som et vigtigt input i et specifikt projekt om dette emne, der skal gennemføres på et senere tidspunkt

Opfølgning (2017)

Der er blevet afholdt mange drøftelser om gennemførelsesudfordringerne i forbindelse med EU's miljølovgivning på europæisk plan og på medlemsstatsniveau. Det 7. miljøhandlingsprogram har fremhævet dette som et af de vigtigste spørgsmål, der skal forbedres i hele Europa. Europa-Kommissionen har nu udarbejdet individuelle "miljøimplementeringsvurderinger" for hver medlemsstat, hvor styrker og svagheder i miljøimplementeringen på nationalt og regionalt plan kortlægges. Den undersøgelse, der er planlagt som det centrale instrument i dette projekt, kan også bruges af interesserede medlemsstater til at undersøge fakta, årsager og mulige løsninger på de mangler, der er identificeret i deres miljøredegørelse, og kan give yderligere nyttige oplysninger til nationale eller regionale dialoger i denne sammenhæng.

IMPEL vil få yderligere indsigt i, hvor og hvordan man bedst kan fokusere sin indsats for at bidrage til at forbedre gennemførelsen. Ved at gentage undersøgelsen om mangler i gennemførelsen og mulige løsninger fra 2014 kan dette projekt også indsamle oplysninger om tendenser og udviklinger og som sådan bidrage til evidensgrundlaget for de politiske beslutningstagere.

Målet er at identificere de gennemførelsesudfordringer, som IMPEL-medlemmerne står over for i 2017, og sammenligne dem med de oplysninger, der blev indsamlet i 2014. De administrationer og medlemsstater, der anvender spørgeskemaet, skal få et overblik over deres individuelle gennemførelsesudfordringer og indsamle idéer og synspunkter om mulige løsninger. IMPEL bør bruge dataene og sammenligningen med data fra 2014 til at justere fokus i sit arbejdsprogram på centrale spørgsmål, identificere tendenser og udviklinger og støtte udbredelsen af de bedste løsninger på de udfordringer, som netværket kan påvirke.

Relaterede filer/oplysninger

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Færdiggjort – Period: 2015 - 2017 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter