IMPEL Logo

Forbedring af godkendelsen og inspektionen af IPPC-svineavlsanlæg ved at udarbejde praktiske retningslinjer

2009 - 2013

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

I 2009 blev der gennemført et sammenligningsprogram om godkendelse og inspektion af IPPC-svineavlsanlæg i IMPEL-medlemslande (fase I). Projektet fokuserede på fem centrale emner: opbevaring af gødning, gødningsspredeanlæg, staldsystem, luftbegrænsningssystemer og lugtvurdering. Formålet med projektet i 2009 var at lære af hinanden, udveksle erfaringer og identificere god praksis.

Projektet viste, at de kompetente myndigheder i IMPEL-medlemsstaterne Medlemsstaterne regulerer svinebedrifter på mange forskellige måder. Dette gælder både for anlæg over og under tærskelværdien i IPPC-direktivet (nu direktivet om industrielle emissioner). Der findes f.eks. en række forskellige ordninger for opbevaring af gødning og for opstaldning af dyr. De IPPC-tilladelser, der udstedes af medlemsstaterne, varierer med hensyn til detaljeringsgrad. Inspektionerne varierer i intensitet og hyppighed. Det blev også klart, at foranstaltningerne ikke sjældent har negative virkninger som f.eks. lækager fra gødningslaguner.

Projektrapporten konkluderede, at en yderligere udveksling af oplysninger mellem IMPEL-medlemmerne er vigtig, og at det ville være ønskeligt at udarbejde praktiske retningslinjer for udstedere af tilladelser og inspektører. Dette blev gjort i fase II og III af projektet.

Relaterede filer/oplysninger

 

Number: 2009/02 - 2011/09 - 2012/07 – Status: Færdiggjort – Period: 2009 - 2013 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter